03.8 —– Integratie

Integreren doe je zelf. Meedoen en meebouwen aan de lokale samenleving doen we samen. Door actief mee te doen, de taal te spreken, te leren en te werken en natuurlijk door je te houden aan dezelfde wetten en regels.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• We organiseren inburgeringsactiviteiten voor nieuwkomers, ook voor migranten uit Midden- en Oost-Europa. Goed onderwijs hoort hierbij.
• We pakken achterstanden die gekoppeld zijn aan specifieke – etnische – achtergronden gericht aan.
• Wij zullen de scholen ondersteunen in hun wettelijke verplichting op het geven van voorlichting over seksuele diversiteit.