03.7 —– Bestrijden van dakloosheid en verslaving

Dakloosheid is niet aanvaardbaar, en verslaving moeten we doeltreffend aanpakken.

Iemand die verslaafd is aan drugs, drank, gamen of gokken, is niet meer vrij om te kiezen, maar wordt gedreven door verslaving: de volgende shot, het volgende drankje of gokje. Ernstige verslaving leidt vaak tot een breuk met familie, het verlies van werk en ernstige financiële problemen. Wij willen dan ook de strijd aanbinden met verslaving. Voorlichting over de gevaren van verslaving vinden we het noodzakelijke begin van een effectief lokaal verslavingsbeleid. Daarnaast is zorg nodig. Overlast door gebruikers accepteren we niet.

Dit betekent door de komende raadsperiode:

• De PvdA wil meer inzetten op het voorkomen van verslaving door goede voorlichting op scholen door de GGD en door ervaringsdeskundigen.
• Bij verslavingszorg en maatschappelijke opvang hebben zwerfjongeren absolute voorrang.
• Zwerfjongeren moeten een ID-kaart kunnen krijgen bij onze gemeente als zij op dat moment in onze gemeente verblijven.
• Multiproblem gezinnen zijn extra kwetsbaar en verdienen extra hulp om dakloosheid en escalatie te voorkomen. Deze gezinnen krijgen gecoördineerde hulp bij zorg, schulden en opvoeding. Meerdere hulpverlenende instanties in één gezin willen we voorkomen. (Eén gezin, één plan).
• We maken samen met zorg- en woon-aanbieders een persoonsgericht actie-plan om daklozen weer tot (zelfstandig) wonen te brengen. Buiten de noodopvang in centrumgemeente Spijkenisse dient Hellevoetsluis zelf zorg te dragen voor een oplossing voor Hellevoeters die dakloos zijn geworden of dreigen te geraken.
• We bevorderen het wonen met begeleiding in plaats van crisisopvang en nachtopvang.
• Met de woningbouwcorporatie maken we afspraken om voldoende woningen voor begeleid wonen te hebben.
• Er komt aandacht voor de groeiende groep alleenstaande ouders die dakloos raken en mensen die door het verliezen van hun baan dakloos raken.
• We stimuleren daklozen om iets terug te doen en zich nuttig te maken. Bijvoorbeeld met het opruimen van rommel op straat.
• Verslaafden en daklozen die structureel weigeren mee te werken en overlast blijven veroorzaken, leggen we sancties op. Een gedwongen opname met behandeling kan in sommige gevallen de meest effectieve optie zijn.
• Mensen die ondanks alles toch tussen alle regels buiten de boot dreigen te vallen zullen ondersteund worden.