03.5 —– Gezondheidszorg

Als je vraagt aan mensen wat ze het belangrijkste vinden noemen ze vaak als eerste: mijn gezondheid. Niet zo verwonderlijk natuurlijk. Als je ziek bent kun je veel dingen niet meer. De gezondheidszorg in Nederland behoort gelukkig tot een van de beste van de wereld en veel mensen worden elke dag goed geholpen. Toch zien we dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ons land groter worden.

Mensen met een lager inkomen zijn vaak dikker, hebben een slechter onderhouden gebit, hebben vaker last van ziektes en worden minder oud. Uiteraard geldt dat lang niet voor iedereen. Maar de verschillen worden echt groter. Wij vinden dat onacceptabel en gaan daar wat aan doen.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil dat er voldoende gezondheidscentra blijven. Er dient een volwaardig ziekenhuis op Voorne-Putten te zijn. Wij zullen ons daar sterk voor blijven maken.
• In de gezondheidscentra werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici uit de eerstelijnsgezondheidszorg samen voor patiënten in hun wijk.
• Er komt een levensstijlcampagne met een jaarlijks uitvoeringsprogramma om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in onze gemeente te verkleinen.
• In dit uitvoeringsprogramma hebben we onder andere aandacht voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van depressies.
• Scholen, woningbouwcorporaties, detailhandel en horeca maken afspraken in het kader van dit uitvoeringsprogramma.
We zetten ons in voor behoud/herinvoering van tijdig bereikbare ziekenhuiszorg op Voorne-Putten.