09.3 —– Verkeer

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA wil dat reizigers betrokken worden bij het inrichten van buslijnen. Wat de PvdA betreft komt de reistijd naar railvervoer (metro)centraal te staan. Wij vinden het belangrijk dat zorgcentra, ziekenhuizen enzovoorts bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

We blijven scherp op de betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het OV. Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk. De PvdA staat pal voor de veiligheid van personeel en passagiers.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil een gratis fietsenstalling bij het winkelcentrum De Struytse Hoeck herinvoeren en goede mogelijkheden voor het stallen van de fiets bij OV-locaties.
• Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we prioriteit aan fietsers en het scheiden van snel en langzaam verkeer.
• Bij de inrichting van wijken en centra houden we rekening met de gebruikers van rolstoelen en scootmobielen.
• Het parkeerbeleid richten we zodanig in dat overlast voor woonwijken zoveel mogelijk wordt beperkt. Er volgt handhavinginzet in gebieden waar parkeeroverlast hinderlijk en gevaarlijk is. Het parkeren van vrachtwagens in woongebieden pakken we aan.
• OV-gebruik blijft laagdrempelig/betaalbaar.
• We verzetten ons tegen verdere verschraling van het openbaar vervoer en betrekken reizigers bij het opnieuw vormgeven van het netwerk. Door de inzet van buurt- en belbussen willen wij een fijnmazig OV-netwerk op ons eiland behouden/ bevorderen.
• We willen hoogwaardig openbaar vervoer tussen de belangrijkste plaatsen in de regio.
• Een beter ontsluiting van Voorne Putten blijft voor ons een zeer hoge prioriteit. De komst van een Blankenburgtunnel ondersteunen wij en ook zijn wij voorstander van een verdubbeling van de N57 tot Hellevoetsluis. Daarnaast zijn wij voorstander van de aanleg op korte termijn van de A4-Zuid. Daarmee wordt de kwetsbaarheid van Voorne-Putten verminderd.