09.2 —– Landschap

Nederland en zeker ook Hellevoetsluis heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft eigen landschappelijke kenmerken die we koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Natuur en natuurgebieden horen toegankelijk te zijn.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA zet zich in voor goede wandelpaden en een groene omgeving in en om Hellevoetsluis.
• Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap.
• Wij bevorderen het aanleggen van meer Toeristisch Overstappunten (zg TOP’s met aandacht van ligging ten opzichte van OV-haltes.
• Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt ingepast, bijvoorbeeld door toepassing van de rood-voor-rood-regelingen

Vrijkomende Agrarische Bebouwing /Rood-voor-Rood:
Doordat het aantal landbouwbedrijven afneemt, komen agrarische gebouwen leeg te staan. Deze lege gebouwen bieden mogelijkheden voor nieuwe functies op het platteland, zoals recreatie of kleine bedrijfjes. Voor landschapsontsierende gebouwen is de Rood-voor-Rood regeling in het leven geroepen. De regeling houdt in dat een stoppende of gestopte boer voor de sloop van 850 m2 stal, een woning mag terugbouwen.

• Wij bevorderen diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector door het meewerken aan bestemmingsplannen die dat toestaan.
• De bekendheid van streekproducten wordt vergroot, bijvoorbeeld door deze bij recepties aan te bieden. Immers, streekproducten zijn duurzaam, onder andere door beperkt transport, en vaak biologisch.
• Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom.
• De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het tegengaan van bedrijfsmatige grote lichtreclames.