04 – ONDERWIJS

Scholen vormen voor de PvdA een essentieel onderdeel in de vorming van kinderen en jeugd.

‘Vraag mij 3 prioriteiten, en ik noem Onderwijs, Onderwijs en Onderwijs’ (Tony Blair)

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De PvdA wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen plaatselijk onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst.
Door krimp en vergrijzing van de bevolking zal het voortbestaan van een gevarieerd onderwijsaanbod en voldoende spreiding van scholen onder druk komen te staan.

Klik hieronder voor onze gedetailleerde standpunten:
4.1 – Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk
4.2 – Geen leerling op achterstand