03.1 —– Zorg thuis, ouder worden in eigen buurt

Gewoon in je eigen wijk kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer ‘aanklampbaar’ en zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna iets kunnen gaan doen en sociaal actief kunnen zijn.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

  • De PvdA vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen beschikbaar is. Dat betekent dat we kiezen voor een gebiedsgerichte benadering.
  • Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen horen daarbij.
  • De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel professional. Preventie wordt beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is goedkoper en prettiger voor mensen.
  • We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Dat kan in verschillende vormen. Fraude met PGB’s pakken we hard aan.
  • Er komt een toegankelijkheidsprogramma. De openbare ruimte en publieke voorzieningen worden volledig toegankelijk gemaakt. Stoepen worden binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes op die plekken waar dit nog niet het geval is. Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat je met een rollator niet een sprintje hoeft te trekken. Met winkeliers en architecten maken we afspraken over toegankelijkheid.
  • Voor oudere migranten ontwikkelen we specifieke programma’s om te voorkomen dat zij in een dubbel sociaal isolement raken en om te zorgen dat zij de weg leren kennen naar de zorginstellingen.