02 – WERK, INKOMEN EN ECONOMIE

Houvast en vooruitgang. Werk, werk, werk is niet voor niets één van de meest bekende slogans van de PvdA. Werk is belangrijk. Door werk verwerf je inkomen, doe je mee, heb je een positie. Veel mensen ontlenen hun zelfrespect voor een groot deel aan hun baan. Een gemeente die in staat is om werkgelegenheid te genereren bijvoorbeeld door een goed vestigingsklimaat voor ondernemers te ontwikkelen, creëert op die manier kansen voor haar inwoners.

De hoofdstukken werk, onderwijs en zorg hangen nauw met elkaar samen.

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens van Hellevoetsluis. Vele Hellevoeters werken in de Rotterdamse haven of elders. Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor onze inwoners benut horen te worden. We helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en we maken het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk. Naast betaald werk ziet de PvdA vrijwilligerswerk als onmisbaar onderdeel van de samenleving, en dit vrijwilligerswerk verdient ook een goede status. Immers participeren verbindt, zowel in bewonersgroepen als in het in stand houden van vele particuliere initiatieven, buurthuizen en verenigingen.

Klik hieronder voor onze gedetailleerde standpunten over: