02.6 —– Baangaranties in de zorg

De participatiemaatschappij zal leiden naar meer vraag naar passende banen in de zorg.

We willen dat mensen met behoud van uitkering én met baangarantie een leerwerktraject in de zorg kunnen volgen. Uitkeringsorganisatie UWV heeft de toenemende behoefte aan zorg het afgelopen jaar weten te koppelen aan een steeds groter wordende groep mensen met een uitkering. Deelnemers gaan aan het werk bij een verzorgingscentrum in de buurt en doen tegelijkertijd een opleiding. De kosten van de opleiding zijn het eerste jaar voor het UWV en de jaren daarna voor de werkgever.