02.4 —– Inkomen

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoedeaanpak. Het is voor ons onacceptabel dat er in Hellevoetsluis nog kinderen op moeten groeien in armoede.

Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoedeaanpak. Het is voor ons onacceptabel dat er in Hellevoetsluis nog kinderen op moeten groeien in armoede.

Dit betekent voor de komende raadsperiode:

• De PvdA wil activerend armoedebeleid, gericht op het voorkomen van armoede.
• Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek.
• Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen. Er moet toezicht zijn op de kwaliteit van de bewindvoering.
• Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, blijven extra steun krijgen onder andere in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering.
• Ook mensen met een arbeidsbeperking dienen minimaal een inkomen te hebben op het niveau van het wettelijk minimumloon. Ook voor deze groep is het uitzicht om door te groeien naar de CAO-schalen belangrijk.
• Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda.
• Wij vinden dat Hellevoetsluis bij de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid altijd uitgaat van het maximaal wettelijke toelaatbare, nu 110% procent van het wettelijk minimumloon.
• Het MKB is belangrijk voor ons. Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag inkomen. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij snel uit de problemen komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf.