Door op 7 oktober 2014

Zorgdebat in Oude Tonge…

Op 6 oktober werd in Oude Tonge een groot zorgdebat georganiseerd en daar kwamen veel, heel veel mensen op af! Alle vragen die er leven over de nieuwe Zorgwet die op 1 januari 2015 ingaat konden gesteld worden aan Jetta Klijnsma (Staatssecretaris), Otwin van Dijk en Loes Ypma beiden PvdA Tweede Kamerlid.

De zorgen om de nieuwe wet werden breed besproken. Het kost banen van Zorg personeel en ouderen krijgen minder vanzelfsprekend hulp bij dingen waar ze eerder wel hulp bij kregen. Otwin van Dijk probeerde uit te leggen dat de minst draagkrachtigen gespaard zullen worden maar dat nam niet alle twijfel bij de aanwezigen weg. Er zijn voorbeelden van ouderen die de helft van het aantal uren huishoudelijke hulp in moeten leveren en de boodschap krijgen zelf zorg in te kunnen kopen voor €19,- per uur.

Een deel van de Hellevoetse delegatie in gesprek

Een deel van de Hellevoetse delegatie in gesprek…

Wel kon hij alle twijfels wegnemen over de persoonlijke verzorging. Die Zorg gaat niet naar de gemeentes en blijft dus ongewijzigd gehandhaafd.

Jetta zat heel ontspannen op haar spreekwoordelijke praatstoel en hield een gloedvol betoog over de participatie van gehandicapten. Werkgevers worden verplicht gehandicapten in dienst te nemen en krijgen een boete als ze dat verzuimen.

Loes Ypa gaf voorbeelden van Jeugdzorg die schrijnend zijn en nodig op een andere leest geschoeid moeten worden. Het aantal, goedbedoelende, hulpverleners is soms onoverzichtelijk waardoor de samenwerking gewoon niet lukt omdat alle hulpverleners elkaar niet kennen en daardoor langs elkaar heenwerken. Dit is voor het gezin dat met jeugdhulp te maken heeft schrijnend. Er komt nu één meldpunt voor jeugdzorg en vanuit dat meldpunt wordt de zorg op maat geleverd.

Otwin - Jetta en Marloes klaar voor de start...

Otwin – Jetta en Marloes klaar voor de start…

Alle aanwezigen waren blij met de uitleg van het PvdA drietal, veel zaken werden verduidelijkt en de aanwezige Gemeenteraadsleden en Wethouders kunnen met deze informatie aan het werk!

Henk Schipperheijn

Henk Schipperheijn

Het debat werd geleid door Henk Schipperheijn.

Complimenten voor de organisatie!

Iedereen werd, ondanks de enorme drukte, persoonlijk welkom geheten en de koffie (en dat was echt een lekker bakkie!) stond klaar!

Op Goeree Overflakkee worden binnenkort vier debatten over het Mantelzorgbeleid gehouden.
De organisatie is in handen van de WMO Adviesraad en natuurlijk is iedereen ook bij deze debatten van harte welkom!

11 november – Dorpstienden in Ouddorp
13 november – Grutterswei in Oude Tonge
18 november – Diekhuus in Middelharnis
20 november – De Schakel in Dirksland

Alle bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en eindigen om 21:00 uur.

Klik hier voor meer informatie en contactmogelijkheden.