Door op 26 september 2014

Zorgdebat – 6 oktober 2014…

Op 6 oktober 2014 organiseert de PvdA afdeling Goeree-Overflakkee een groot eilandelijk zorgdebat met o.a. Jetta Klijnsma. U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen in verzorgingshuis ‘Ebbe en Vloed’ te Oude-Tonge, waar de deuren vanaf 19.30 uur geopend zijn.

 

Groot Eilandelijk Zorgdebat

Poster 6 oktober Zorgdebat

Onderwerpen en sprekers

De onderwerpen: WMO, Participatiewet en Jeugdzorg komen aan bod. We hebben de volgende interessante sprekers uitgenodigd:

Jetta 200
Jetta Klijnsma
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Otwin 200
Otwin van Dijk, PvdA Tweede Kamerlid
Langdurige zorg, AWBZ, PGB en WMO

Loes 200
Loes Ypma, PvdA Tweede Kamerlid
Primair en Speciaal Onderwijs, Passend Onderwijs, Jeugdzorg

Discussie
Door de vele aanstaande veranderingen, en wat dit gaat betekenen voor een ieder is er deze avond gelegenheid met elkaar in discussie te gaan. De avond zal worden geleid door Henk Schipperheijn.

Locatie:    Ebbe en Vloed
Adres:      ’t Getij 3  –  Oude Tonge

We zien u graag op 6 oktober!

Rode taxi 300Wilt u ook graag naar dit debat maar hebt u geen vervoer?
De Rode Taxi is beschikbaar!
Wilt u gebruik maken van de Rode Taxi
stuur dan een mailtje naar onze voorzitter
Paul van de Meeberg

Bron van dit artikel: Website PvdA Goeree Overflakkee