Zomernota in Hellevoetse Raad

Door Daan Dankaart op 11 juli 2019

Woensdag 10 juli werd de Zomernota 2019 besproken in de Hellevoetse raad. Dit is het moment waarop het college aan de politieke fracties hun plannen voor het komende jaar ontvouwen. Dat is ook het moment waarop de fracties hun eigen wensen op tafel kunnen brengen. Een en ander zal vervolgens worden uitgewerkt totdat het in de Begrotingsraad in November tot definitieve plannen leidt en de daarbij behorende begroting voor 2020 wordt vastgesteld.

Kortom, het gaat wel ergens over, en samen met mijn steunfractie (Agnes Oosterboer, Anneke Lagendijk en Gerie Luijendijk) kwam ook de fractie van de PvdA Hellevoetsluis goed beslagen ten ijs. Ik werd daar door Agnes en Gerie vanaf de publieke tribune, en tijdens enkele schorsingen vanuit onze fractiekamer, goed ondersteund.

Klik hier om mijn inbreng over de Zomernota te lezen, en welke beleidsopties ik graag vervuld zou willen zien, met andere woorden, waarvoor ik vind dat onze gemeente er geld voor over moet hebben.

Nu klinkt dat allemaal wel erg mooi, dat ding dat wij met onze wensen kunnen komen, maar de werkelijkheid is weerbarstiger: de financiële situatie van onze gemeente is niet heel florissant. Nee, eigenlijk staan we er nogal krap voor. Daar zijn een aantal goede redenen voor:

  • We moesten een forse bruidsschat betalen voor de overname van Oudenhoorn van Nissewaard; we deden dat met overtuiging, omdat we echt, samen met de bewoners van deze kern, vonden dat zij bij Hellevoetsluis horen.
  • We hebben ambitieuze plannen met het nieuwe Inclusieve Kind Centrum (IKC), annex Zwembad. De kinderen die in de toekomst op deze school terecht zullen komen, krijgen dan de gelegenheid om alle nodige ondersteuning te krijgen om jaren later goed voorbereid naar het vervolgonderwijs te gaan. Ook dat mocht van de PvdA wel wat kosten.
  • Een oorzaak die een politieke achtergrond heeft, is dat onze gemeente ook de ambitie heeft om een van de goedkoopste gemeenten van Nederland te zijn, en daar wringt soms de schoen. Natuurlijk vinden ook wij dat het mooi is als het goedkoop kan, maar dit mag niet gaan ontaarden in een beleid waar niets meer gedaan kan worden; er zijn immers nog wel een aantal gerechtvaardigde wensen ten bate van de inwoners van onze gemeente. Dus: niet de goedkoopste, ten kosten van noodzakelijke voorzieningen.

We zullen zien hoe het college tussen nu en november al onze wensen weegt, wikt, en tot beleid omzet. Daar komen we in November op terug

In de kantlijn nog een opmerking over de bestuurlijke crisis waarin onze gemeente zich bevond, en die inmiddels is uitgemond in het uit zijn functie terugtreden van onze gemeentesecretaris Jan Simons. Een onvermijdelijke ontwikkeling, en ongetwijfeld onverkwikkelijk voor de persoon zelf, en wij kunnen alleen maar wensen dat hij de draad in een andere functie weer spoedig zal oppikken, waarbij wij hem het beste wensen. Na vele jaren van grote inzet heeft hij daar ook recht op.
Ik zal hier binnenkort nog op terugkomen, voordat ook voor mij het zomer reces ingaat. Voor wie nu of binnenkort de kuierlatten pakt (nee, dat zijn geen ski’s!) en van vakantie gaat genieten: wij wensen u een prettige periode toe, en kom gezond en veilig weer terug.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart