Door Hennie Wiersma op 3 september 2016

Wijkbezoek werkgroep raad…

Deze week ging de werkgroep op bezoek in de wijk Kulck Noord, o.a. de buurt rondom de Mauritsplaats en Alexanderplaats werd onder de loupe genomen…

Loupe 200x200

 

 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft een werkgroep Raadscommunicatie, waarin ook de PvdA vertegenwoordigd is doorondergetekende. Doel van deze werkgroep is om eigen onderzoek te doen naar het beheer op bepaalde gebieden vanuit de gemeente, zoals wijkbeheer, maar ook gesubsidieerde instellingen.

Deze week ging de gemeenteraad op bezoek in de wijk Kulck Noord, ons groepje bezocht o.a. de buurt rondom de Mauritsplaats en Alexanderplaats. Onze fractie was met drie mensen ruim vertegenwoordigd.

De buurt die we bezochten is enige tijd geleden door de wijkaanpak letterlijk ‘ aangepakt’. De buurt zag er fris uit en dat had een reden want vlak voor ons wijkbezoek was de buurt grondig geveegd en plantsoenen gereinigd. Dat is volgens de bewoners niet altijd het geval, best jammer, omdat het beeld voor de raadsleden er nu rooskleuriger uit zag dan de werkelijkheid was. Aan de andere kant fijn dat het nu wel tenminste was gebeurd.

Toch waren niet alle bewoners vrolijk. Er zijn klachten over bomen die veel luis hebben en daardoor op de auto’s en in tuinen ‘ lekken’. Wat moet je doen? Boom weg, terwijl die er mooi uitziet? Bewoners waren zeer boos en wilden desnoods doorgaan tot de rijdende rechter.

Groen in de wijkHeel duidelijk waren de slecht onderhouden perkjes en plantenbakken. Maar dat geeft ook weer kansen want bewoners zijn,  wanneer zij hiervoor budget krijgen, graag bereid om het zelf te onderhouden. En dat is een punt wat onze fractie regelmatig in de raad bij begrotingen naar voren brengt: bewonersparticipatie levert aan beide kanten winst op en zo’n win-win situatie is in deze buurt te bereiken.

BuurtbewonersEen actieve bewonerscommissie komt op voor de belangen van bewoners, maar organiseert ook veel activiteiten, waaraan ook anderen dan  buurtbewoners kunnen deelnemen. De sociale cohesie in deze buurt wordt daarmee gestimuleerd. Al is eenzaamheid ook een probleem bij wat oudere bewoners.

Punt van aandacht is de slechte drainage in de wijk wat zowel voor de woningen als de speelvelden problematisch is.

Er wordt in sommige straatjes veel te hard gereden en het doorgaande fietspad in de wijk is ideaal, maar ook weer gevaarlijk bij het oversteken naar een populair speelveldje.

Kortom dit wijkbezoek geeft weer informatie voor de gemeente en de gemeenteraad. De controlerende functie die de raad heeft krijgt hierdoor meer input, ook voor het college, die letterlijk kan ervaren, wat er bij de mensen speelt.

Hennie Wiersma