Door op 9 februari 2015

Wij waren in de Sportbuurt…

In de Sportbuurt wonen mensen zeer naar hun zin. Er is een hoge mate van tevredenheid, veel sociale cohesie: buren weten elkaar te vinden. Bovendien ervaren velen de buurt ook als kindvriendelijk. Er zijn ook verbeterpunten: die gaan we natuurlijk aanpakken!

Sneeuwbui 140 pixels
Van 26 tot 31 januari gingen onze vrijwilligers weer de buurt in: deze keer naar de Sportbuurt. Zij spraken daar aan de deur met 67 bewoners over het wel en wee in de buurt, en wat men vindt van het voornemen om een grote nieuwe scholencluster te bouwen aan de Sportlaan/Schoolslag. Door de erbarmelijke weersomstandigheden (winterse buien!) was het aantal gesprekken wat beperkt, maar dat lag niet aan de welwillendheid van de buurt. Ook werden nog enkele enquêteformulieren via internet ingevuld door bewoners die niet thuis getroffen werden. Hierbij de resultaten.

Opvallend is met 69% de zeer hoge score van Rustige woonomgeving; vaak werd dat uitgelegd doordat veel van de straten autovrij of autoluw zijn. Sociale Cohesie komt op afstand met 31% als tweede uit het onderzoek. Alhoewel dat iets hoger dan gemiddeld is, werd wel bij herhaling aangegeven dat dit aspect geleidelijk afneemt. Kindvriendelijk scoort als derde (28%), ook aanmerkelijk hoger dan gemiddeld in Hellevoetsluis. Daar valt echter wel wat meer over te vertellen: vaak werd genoemd dat de wijk kinderrijk is, en dat dit zeer gewaardeerd wordt. Ook de ruimtelijke opzet van de wijk draagt bij aan de positieve waardering van dit aspect, evenals het grote aantal speeltuintjes. Het onderhoud aan deze speeltuintjes komt echter direct bij de bespreking van de minpunten opnieuw aan de orde.

Waar alle respondenten met elkaar 155 pluspunten wisten te noemen, kwamen zij niet verder dan 95 minpunten. Met name Parkeren voert hier met 19% de boventoon, en scoort daarmee bijna dubbel zo hoog als gemiddeld in Hellevoetsluis. Enerzijds wordt dat veroorzaakt door onvoldoende parkeerruimte voor de eigen bewoners, maar tevens speelt een rol dat ook bewoners van de Sportlaan en van de Moriaanseweg gebruik maken van de parkeerplaatsen in de buurt om hun auto te stallen. Wat in dit aspect geen rol speelt, is het kort parkeren door ouders die hun kinderen naar en van school halen; dit onderwerp is namelijk meegenomen in Verkeersveiligheid.

Als tweede minpunt met 18% komt Overlast uit het onderzoek, vrijwel gelijk met het Hellevoetse gemiddelde. Dit betreft voornamelijk overlast door hangjongeren, opvallend is dat men zich dit vaak herinnert vanuit de zomerperiode met warme avonden.

Verkeersveiligheid scherpHet aspect Verkeersveiligheid is met 15% in grootte het derde minpunt van deze buurt, en valt uiteen in drie hoofdzaken: te hard rijden, parkeerdrukte bij de scholen en wortelgroei op de fietspaden. Te hard rijden speelt vooral een rol bij de doorgaande straten als de Sportlaan en de Marathonweg. Een bewoner typeerde dat als volgt: “In het weekend is de Sportlaan een racebaan”. En met name bij de, vaak onoverzichtelijke kruisingen met, de fietspaden houdt men vaak zijn hart vast.

Parkeerproblemen 200 pixelsBij het halen en brengen van de kinderen naar scholen aan de Sportlaan is de verkeersveiligheid vaak in het geding door de grote drukte en een opeenhoping van auto’s. Soms lijkt het erop dat ouders tot in de school willen parkeren, en lijkt de omgeving op een te kleine modderpoel met paringsdriftige kikkers die elk meer dan hun plaats opeisen. Als laatste hoofdpunt is de verkeersveiligheid in het geding als gevolg van wortelgroei onder het wegdek van enkele fietspaden in de buurt. In combinatie met matige verlichting is dit met name voor (snor)fietsers gevaarlijk. Daarnaast ervaren rolstoel-, scootmobiel- en rollatorgebruikers daar de nodige hinder van.

Speeltoestel 250 [ixelsAlhoewel Voorzieningen voor kinderen/jeugd met 9% slechts als vijfde op de minpuntenlijst staat, is dit toch wel noemenswaardig: waar de buurt als kinderrijk en kindvriendelijk wordt ervaren, wordt er ook veel gewag gemaakt van het gebrekkige onderhoud van de zeer gewaardeerde speeltuintjes. Speelattributen worden vaak niet meer vervangen aan het einde van hun levensduur, maar slechts verwijderd. Bij sommige speeltuintjes bestaat de ondergrond uit een uitgesleten modderige kuil, en is deze daardoor soms wekenlang onbruikbaar. Kortom: kaalslag en achteruitgang.

Bij een eerder buurtbezoek in de Vogelbuurt, gaven wij aandacht aan de beleving van de sluiting van basisschool De Wateringe aan de Bremstraat. In het verlengde daarvan werd in deze buurt onderzocht wat men denkt van de voorgenomen bouw van een grotere school aan de Sportlaan/Schoolslag. Niet helemaal verwacht was de uitkomst dat 46% van de respondenten hier niet gelukkig mee is, terwijl maar 22% dat onomwonden een goede zaak vindt of er geen bezwaar tegen heeft, 32% heeft hierover geen mening.

De Wateringe

De Wateringe

De argumenten die de tegenstanders van deze nieuwbouw meegeven, zijn: verkeersdrukte tijdens halen en brengen, en de grootschaligheid van deze toekomstige scholencluster. Opvallend is dat ook een aantal bewoners zich inleefde in wat dit betekent voor de kinderen die nu op de Wateringe of, in mindere mate, op de Brug zitten door de grotere afstand en de minder veilige aanlooproute. Agnes Oosterboer, PvdA-steunfractielid: “Het is goed te ervaren dat mensen het sociaal gevoel hebben om verder te kijken dan de eigen buurt groot is. Het is te hopen dat de gemeenteraad ook die brede kijk kan opbrengen als de besluiten genomen moeten worden.”

Wij zullen de minpunten aankaarten bij de instanties die daar iets aan kunnen doen. Met name zullen we aandacht geven aan de parkeeroverlast, de overlast door hangjeugd, verkeersveiligheid, onderhoud van speeltoestellen en de zorgen over de nieuwbouw van een grote scholencluster.

Hieronder treft u de top-5 PLUS- en MIN-punten van dit buurtonderzoek aan.
Resultaten 900

Wat wij hiermee deden

Naar aanleiding van dit buurtbezoek, vroegen wij aandacht van de gemeente en van de politie voor een aantal zaken. Kopieën van de desbetreffende brieven vindt in de Bijlagen hieronder.

De bijlagen

(klik op onderstaande links om de bijlagen in te zien)