Door op 17 september 2017

Wij kiezen een nieuwe voorzitter…

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart besloot onze PvdA-voorzitter zijn zaken netjes af te handelen en in oktober zijn voorzitterschap neer te leggen.

Inmiddels hebben zich twee voorzitters als kandidaat aangemeld om deze functie over te nemen: het duo voorzitter Astrid Oosenbrug samen met Gerard Oosterwijk, en Nelleke Vedelaar.

Vandaag organiseerde PvdA Den Haag een kennismakingsbijeenkomst met de drie kandidaten en ik was er bij. In een geanimeerde bijeenkomst op het partijkantoor van de PvdA Den Haag stelden de aanwezigen een reeks vragen aan de kandidaten om hun standpunten beter te leren kennen, en de verschillen in stijl en inhoud van de twee voorzitters vast te stellen.

Voorop gesteld: alle drie kandidaten zijn echte sociaaldemocraten en hebben allemaal hun sporen inmiddels wel verdiend, dus wat dat betreft weinig verschil te bespeuren. Maar daarmee hebben we de belangrijkste overeenkomsten toch wel gehad.

Het grootste verschil is wel dat Nelleke de rol van voorzitter zelfstandig wil vervullen; iets dat we eigenlijk het vaakst zien en het beste kennen. Het voordeel daarvan is dat het voorzitterschap van de PvdA één uniek gezicht heeft.
Nelleke profileert zich duidelijk vanuit haar verleden, vanaf 2010 is zij wethouder in de gemeente Zwolle waar en verantwoordelijk voor de sociale portefeuilles: Zorg, Wonen, Armoedebestrijding, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij heeft die functie vervuld op een wijze waarbij ze veel gebruik maakte van contacten met de bevolking.

Het duo Astrid & Gerard heeft een heel andere insteek: zij profileren zich heel duidelijk als duo van twee zeer verschillende personen. Astrid komt uit een nest waar zij al vroeg leerde wat een eenoudergezin is, armoede en bijstand heeft ervaren, maar als recent Tweede Kamerlid ook heeft gevoeld wat een ‘kaasstolp’ de Haagse ivoren toren is. Gerard is meer de ‘jonge hond’ van het duo die veel creatieve ideeën heeft en deze in het verleden heeft ingezet als voorzitter van de LSVb, als voorzitter van de Werkgroep Europa, en nog meer.
Hun visie is dat de PvdA niet een persoon als gezicht nodig heeft, maar dat de voorzitter als functie het PvdA-gezicht vormt. Tijdens de bijeenkomst toonden zij in levende lijve hoe hun werkwijze als ‘Eenheid in diversiteit’ toch goed uit de verf komt en prima kan werken.

Nu is het tijd om met de twee voorzitters/drie personen nader kennis te maken. Dat kan door gebruik te maken van de nog komende bijeenkomsten in het land, of om hun uitlatingen te volgen op hun respectievelijk fora:

Nelleke Vedelaar: op website www.nellekevedelaar.nl , facebook.com/NVEDELAAR of Twitter @nellekevedelaar

Astrid & Gerard: op www.pvdanders.nl, facebook.com/PVDANDERS of Twitter @gerardoosterwyk of @astridooosenbrug

Klik hier voor meer informatie over onze kandidaten…

Ik heb inmiddels wel mijn keus gemaakt,
maar deze houd ik tot 5 oktober voor me.

Beste partijgenoten, het woord is nu aan jullie. Nu kunnen jullie kennismaken, en van 26 september tot 4 oktober kun je vervolgens in een digitale ledenraadpleging je stem uitbrengen. Je krijgt daar voor 26 september de nodige instructie voor. Op 7 oktober in Nieuwengein zal uiteindelijk de uitslag van de ledenraadpleging door het congres in Nieuwengein worden bekrachtigd.

Daan Dankaart