Weer veel indrukken opgedaan…

Door Hennie Wiersma op 14 mei 2019

Op pad met het Waterschap, zo zou dit stukje kunnen heten. In de afgelopen weken weer veel indrukken opgedaan en wat nog belangrijker: gesprekken met de mensen die daadwerkelijk de werkzaamheden uitvoeren. Want als we hen niet hadden zou Waterschap Hollandse Delta niet voor voldoende water kunnen zorgen in Zuid-Holland Zuid om te kunnen wonen, werken en recreëren.

We bezochten de Zuiveringsinstallatie bij Barendrecht, het gemaal Breeman en het Werkpunt in Strijen.

De Zuiveringsinstallatie zorgt voor de zuivering van zo’n 45.000 huishoudens. Wat er in het water zit, is verbijsterend. Mensen trekken echt van alles door hun toiletten en gooien ook van alles in het water. Dat vuil wordt opgevangen, zie foto en door bacteriën in het water toe te voegen wordt ons water gezuiverd. Uit het slib worden vervolgens ook vele stoffen gehaald, ook voor hergebruik. Dit alles nu wel heel erg kort door de bocht, maar je kunt er ook veel over lezen. Zeker op de site van Waterschap Hollandse Delta, waar ook alle stukken van het bestuur te volgen zijn.

Met 161 gemalen en heel veel stuwen en pompjes in het gebied wordt het waterpeil in sloten en plassen geregeld. Eén van die gemalen is gemaal Breeman in Barendrecht. Dit gemaal is gebouwd in 1957 en is in 2006 gerenoveerd. Het gemaal houdt de waterstand het hele jaar op peil in een gebied, dat zo groot is als bijna 7.000 voetbalvelden. Bij hevige regenval pompt het gemaal het overtollige water naar de Oude Maas. In droge jaargetijden wordt water uit de Oude Maas via het gemaal in het gebied ingelaten.

Daarna ging de reis naar het Werkpunt Strijen, het letterlijke vertrekpunt van veel personeel. Hier worden zelfs de zandzakken gevuld bij calamiteiten, liggen grote buizen / leidingen om weg te pompen, staan er natuurlijk ook veel pompen, maar ook landbouwmachines. Hollandse Delta heeft ook het onderhoud van vele bermen, langs wegen en sloten. Daar konden we in gesprek met veel personeel en moesten ook daadwerkelijk zelf aan de slag. Daar ben ik niet echt handig in! Ik mocht wel op een knopje drukken en de motor starten en zelfs dat…Maar luisteren kan ik des te beter: het zijn mensen met hart voor de zaak en door reorganisatie en veel uitbesteding is dat niet altijd een efficiënte manier van werken. Integendeel: onrust op de werkvloer, waar juist veel kennis en ook liefde voor het gebied aanwezig is.

En dat is belangrijk: juist voor schoon water en goed beheer. Die kennis heb ik meegenomen naar mijn allereerste echte commissievergadering op 13 mei jl. Er stonden heel veel stukken op de agenda: Jaarstukken, Waterwerken, Investeringen in noodzakelijk onderhoud, de Wateragenda enz. Een rode lijn voor mij is: aandacht voor Duurzaamheid: dus ook voor je personeel. Inhuur maakt niet altijd gelukkig en het huidige personeel heel ongelukkig. En dat signaal is door meer mensen opgepakt, ook door het Dagelijks Bestuur. Bij de Wateragenda nadrukkelijk naar een goede planning gevraagd en op voorhand contact zoeken met gemeentes bij vele nieuwbouwplannen, die in onze gebieden op stapel staan. Maar ook educatie: preventief aan de slag, voorlichting op scholen, maar ook in de Jachthavens, waar het nog steeds heel gewoon is voor vele bootjesmensen, om je toilet in het openbaar water te deponeren. Er is een ontwikkeling, dat men toch zorgvuldiger wordt. Al lijkt het voorstel vanuit de Tweede Kamer, om een zuiveringsinstallatie aan boord te hebben, niet voor iedereen haalbaar. Ik zal niet over alles uitweiden, maar ook heb ik gevraagd, om zeer terughoudend te zijn met het kappen van bomen. Ik heb diverse signalen uitgezocht, zoals de 1100 bomen op Goeree: naar het schijnt zijn die echt gevaarlijk, het zijn oude populieren en takken breken af, volgens de Bomenwacht. Er wordt wel terug geplant. En ook de oproep van bewoners van de Strijensedijk tussen Strijen en Mookhoek raakte mij. Zij willen dat de dijk groen blijft.

Een signaal, wat ik op onze leergang aan andere Waterschappen en bestuurders Provincie heb aangegeven.

Kortom, weer veel geleerd en gemerkt, dat er mensen zijn met wie je echt kunt samenwerken. Mijn gedachten komen ook uit: wanneer je ergens aan tafel zit, kun je veel meer betekenen. Inmiddels zijn rond de vissteigers hekjes geplaatst, nu aanpakken.

Fijne week en heb je een vraag, mail of bel mij,
vriendelijke groet Hennie