Door op 4 maart 2015

We gaan er voor!!!

Dick Hitzert en Daan Dankaart hebben zich kandidaat gesteld omdat zij van mening zijn dat de provincie meer is dan alleen het randstedelijke Zuid-Holland, en dat de Zuid-Hollandse eilanden duidelijk eigen problematieken kennen die voldoende voor het voetlicht moeten komen.

Vrijdag 6 maart van 18:00 tot 20:00 uur bezoeken enkele regionale PvdA prominenten Hellevoetsluis. Samen met lokale vrijwilligers zullen Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug en de kandidaten voor Waterschap en voor Provinciale Staten Dorien Kickert, Hanneke Stengs en uit Hellevoetsluis Daan Dankaart huis-aan-huis het gesprek aangaan met bewoners van de Moriaanseweg-Oost.

Astrid Oosenbrug is Tweede Kamerlid voor de PvdA met ICT en privacy in haar portefeuille. Behalve over de privacy van bijvoorbeeld Facebook, heeft Astrid zich ook ingezet voor zaken als regelgeving om schrijvers en kunstenaars een redelijke vergoeding te waarborgen voor hun werk (auteurscontractrecht), veiliger internet voor kinderen, of problemen in verband met het doen van belastingaangiften door mensen met psychiatrische of maatschappelijke problemen. Maar ook op diverse sociale vlakken heeft zij haar sporen verdiend in de tijd dat zij raadslid was in Lansingerland.

Dorien Kickert is lijsttrekker bij Waterschap Hollandse Delta; uiteraard is het belang van het Waterschap wel duidelijk in een land dat voor een groot deel beneden het zeeniveau ligt, of regelmatig bedreigt wordt door overvloedig water vanuit de bovenstromen van rivieren. Dorien zet zich daarbij in om te laten zien dat sociaaldemocratie ook betekent dat de zwaarste lasten worden gedragen door de sterkste schouders, dus niet tornen aan het kwijtscheldingsbeleid.

Hanneke Stengs is de nummer 4 voor de PvdA bij Waterschap Hollandse Delta, werkt als docente aardrijkskunde en is raadslid geweest in Spijkenisse. Zij ziet Flexibiliteit, Innovatie, Duurzaamheid en Educatie als de kernbegrippen van het beleid dat zij voorstaat. Daardoor moet het land sneller kunnen inspelen op veranderingen zoals klimaat, moet er optimaal gebruik worden gemaakt van nieuwe technieken, zullen wij zorgzaam met onze grond- en afvalstoffen moeten omgaan, en zal iedereen bewust gemaakt worden voor de samenhang van natuur, landbouw en stedelijke gebieden.

Dick Hitzert, kandidaat nummer 19 voor de PvdA bij de Provinciale Staten komt uit de Hoekse Waard waar hij directeur is geweest bij een woningbouwvereniging. Ook heeft hij de nodige bestuurservaring opgedaan als raadslid en wethouder. Waar de nabijheid van de grote stad Rotterdam zo’n grote invloed op de leefomgeving heeft, wil hij pal staan voor het behoud van de landelijke gebieden van de Zuid-Hollandse eilanden en het voorkomen van leegstand van bedrijfspanden.

Daan Dankaart is nummer 25 op de lijst voor de Provinciale Staten. Vanuit zijn werk in raadscommissies en in het vrijwilligers- en ombudswerk in Hellevoetsluis heeft Daan ervaren hoe belangrijk eerlijk delen is. Eerlijk delen is dan ook: beschikbaarheid van spoedeisende medische hulp op Voorne-Putten waar de mobiliteit en verkeersdoorstroming op Voorne-Putten, evenals op Goeree-Overflakkee, dagelijks onder intense druk staat. Eerlijk delen is ook: windmolens ja, maar niet zomaar in de achtertuin van de bewoners.

Dick Hitzert en Daan Dankaart hebben zich ook kandidaat gesteld omdat zij van mening zijn dat de provincie meer is dan alleen het randstedelijke Zuid-Holland, en dat de Zuid-Hollandse eilanden duidelijk eigen problematieken kennen die voldoende voor het voetlicht moeten komen.

Behalve over de eigen buurt, kunnen de bewoners alle zaken die hen bezighouden met de PvdA-bezoekers bespreken, en de politici danig aan de tand voelen over het beleid dat zij voorstaan.

In geval de weersomstandigheden onverhoopt huis-aan-huisbezoeken aan de Moriaanseweg onmogelijk maken, dan zal het buurtbezoek verplaatst worden naar de meer beschutte flats en het winkelcentrum aan het Evertsenplein.