7 februari 2015

We boeken resultaat…

De afgelopen jaren waren niet gemakkelijk, maar we boeken resultaat. De economie groeit, de koopkracht stijgt en werkzoekenden vinden weer een baan. Er wordt geïnvesteerd in onderwijs, zorg wordt eindelijk in de buurt georganiseerd en huizen worden weer verkocht en verbouwd.

 

Meer weten over hoe we dit bereiken? Bekijk hieronder de resultaten van ons beleid.

Goed werk, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris.
De PvdA was, is en blijft de partij van werk. Meer werk, maar ook goed en eerlijk werk.

Sterkere economie, stijgende koopkracht.
Het gaat steeds beter met de economie. Huizenprijzen stijgen, de koopkracht neemt toe en mensen vinden weer een baan. We zijn er nog niet, maar we zijn wel op de goede weg.

Goed wonen voor iedereen bereikbaar.
Een goed en betaalbaar huis in een leuke wijk. Als het aan de PvdA ligt, is dat voor iedereen mogelijk. We zetten ons daarom in voor een goede en eerlijke woningmarkt, met genoeg sociale woningen voor mensen met een lager inkomen.

Een meer zorgzame samenleving.
De PvdA staat voor toegankelijke, betaalbare, persoonlijke en goede zorg voor iedereen. De PvdA wil zorg daarom dicht bij mensen organiseren, in de buurt of in de wijk.

De kans het beste uit jezelf te halen Goed onderwijs.
Makkelijk gezegd, maar wat bekent het? Voor de PvdA in ieder geval dat iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen.

Een gezonde wereld voor toekomstige generaties.
Natuurlijk kunnen we in Nederland niet in ons eentje alle klimaatproblemen oplossen. Toch zijn er mede dankzij de PvdA enkele hoopgevende resultaten.

Een veilige haven voor vluchtelingen.
Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke procedure en fatsoenlijke opvang.

Voor meer informatie over hoe we dit bereiken. Klik hier!