Door op 17 februari 2016

Wateringe nevenvestiging IKC…

OBS de Wateringe wordt (onder voorwaarden) een nevenvestiging van het Integraal Kind Centrum. Alle betrokken partijen zijn enthousiast over dit nieuwe plan…


Na intensieve gesprekken tussen alle betrokken partijen (de samenwerkende schoolbesturen van Onderwijsgroep PRIMO VPR, VCO de Kring, stichting Florea, het bestuur van de Kinderkoepel en de gemeente) is een plan gemaakt – onder voorwaarden – voor een nevenvestiging IKC en het behoud van OBS de Wateinge op de huidige locatie aan de Bremstraat in Hellevoetsluis West.

Tevens wordt, door middel van een pilot, een belangrijke kwaliteitsimpuls gegeven aan de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s) in heel Hellevoetsluis.

Klik hier voor de brief die alle Raadsleden van Burgemeester en Wethouder ontvingen.