Door Hennie Wiersma op 20 november 2015

Vragen voor het College…

Schriftelijke vragen Stimulering subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties….

Schriftelijke vragen ingevolge art. 37 RvO, Stimulering subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Geacht College,

Inleiding:

Sportverenigingen komen in steeds zwaarder weer, door een terugloop van leden, subsidie en oplopende energielasten. In Hellevoetsluis spelen de sportverenigingen een belangrijke rol voor het welzijn van de bewoners om gezond en fit te blijven. Beweging voor jong en oud is immers essentieel. Bovendien dragen deze verenigingen positief bij aan sociale cohesie. Sport moet laagdrempelig en betaalbaar blijven, wat door het terugbrengen van energielasten een belangrijk stap kan zijn, Die mogelijkheid dient zich nu aan:

in 2016 treedt een subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in werking, die zich richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016. Deze regeling is gericht is op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Stichtingen kunnen hiervoor in aanmerking komen, die (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging.

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. Energielasten kunnen al met zo’n 25 % teruggebracht worden, zonder hele grote investeringen.

Een duurzaam Hellevoetsluis is eveneens een belangrijke ambitie van dit college en de gemeenteraad.

Vragen

Naar aanleiding van de voorgaande inleiding heeft onze fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college op de hoogte van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties, die per 4 januari a.s. in werking treedt?
  2. Is het college bereid om sportverenigingen van deze sportaccommodaties te helpen en deze regeling onder de aandacht van de sportverenigingen te brengen zodat er een plan gemaakt kan worden?
  3. Is het college bereid de sportverenigingen te ondersteunen met een” energiescann”, waardoor zij inzicht krijgen in hun energiegebruik en de besparingsmogelijkheden, zodat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van hun vereniging?

De fractie van de PvdA  ziet uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,
Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis
Hennie Wiersma-den Dulk