Door op 3 juni 2014

Vragen aan het College…

Wij spreken onze zorg uit over de veiligheid van fietsers en voetgangers die richting strand gaan.

 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ingevolge art. 37 RvO.

Onze fractie heeft recent bij de raadsbehandeling van de beleidsnota Toerisme en recreatie haar zorg uitgesproken over de veiligheid voor fietsers richting strand. Het afschuwelijke ongeluk, op de parallelweg van de N497, de Haringvlietweg, vraagt nu urgente aandacht, mede voor de voetgangers.

Wij vragen het volgende:

Is het het college bekend onder welke omstandigheden
dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden?

Is het college bereid om de verkeersveiligheid voor voetgangers
en fietsers richting strand en met name de Haringvlietweg te verbeteren?

Zo ja, welke maatregelen is het college voornemens hiervoor te nemen?

Op welke termijn worden deze concrete maatregelen genomen?

Namens de PvdA fractie
Hennie Wiersma-den Dulk