Door op 10 januari 2016

Vragen aan het College…

Schriftelijke vragen inzake Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

Beste meneer, mevrouw,

Op 20 november 2015 heeft u namens de fractie van Partij van de Arbeid vragen gesteld als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. In deze brief geven wij een reactie op deze vragen. Het onderwerp van de vragen betreft de Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties.

In 2016 treedt de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in werking, die zich richt op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016. Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

De vragen en de beantwoording zijn als volgt:

Vraag 1) Is het college op de hoogte van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties, die per 4 januari a.s. in werking treedt?

Antwoord: Het college is bekend met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. De subsidieregeling is al via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht van sportverenigingen (gemeentelijke website en gesprekken). In het kader van de duurzaam ondernemen estafette krijgen bedrijven in Hellevoetsluis een gratis duurzaam ondernemen scan aangeboden waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om te besparen op energie, water, vervoer en afval. In 2014 en 2015 is bij drie sportverenigingen en drie watersportverenigingen een duurzaam ondernemen scan uitgevoerd.

Vraag 2) Is het college bereid om sportverenigingen van deze sportaccommodaties te helpen en deze regeling onder aandacht van de sportverenigingen te brengen zodat er en plan gemaakt kan worden?

Antwoord: Ja het college is hiertoe bereid. Door middel van een brief zijn alle sportverenigingen op de hoogte gesteld van de subsidieregeling  Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. Tevens is aan de sportverenigingen een duurzaam ondernemen scan aangeboden. De (water)sportverenigingen die in 2014 en 2015 een duurzaam ondernemen scan hebben laten uitvoeren zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht van de subsidieregeling.

Vraag 3) Is het college bereid de sportverenigingen te ondersteunen met een “energiescan” waardoor zij inzicht krijgen in hun energieverbruik en de besparingsmogelijkheden, zodat zij daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van hun vereniging?

Antwoord: Ja, (water)sportverenigingen kunnen in 2016 gebruik maken van de gratis duurzaam ondernemen scan.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee uw vragen hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,  burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis.