Door op 15 september 2017

Nissewaard versus Oudenhoorn…

De overduidelijke wens van 93 procent van de inwoners van Oudenhoorn, samenvoeging met Hellevoetsluis, wordt genegeerd door de meerderheid van de fracties van Nissewaard…

Onze raadsleden van Nissewaard en Hellevoetsluis zijn zeer teleurgesteld over de stellingname van een meerderheid van de gemeenteraad van Nissewaard; deze besloot woensdagavond dat zij niet akkoord gaat met het provinciale voorstel voor de grenscorrectie waarbij de kern Oudenhoorn overgaat van Nissewaard naar Hellevoetsluis.

Oudenhoorn: Een melkkoe voor Nissewaard?

In mei besloot een nipte meerderheid van de Nissewaardse raad om het bemiddelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten af te wijzen; nu werden door verschillende fracties krokodillentranen geplengd: zij hadden toen zo graag gewild dat het toenmalige collegevoorstel was goedgekeurd, maar door de ontijdige vakantie van twee raadsleden viel het kwartje de andere kant uit. Nu kronkelden zij in alle richtingen om uit te leggen hoe erg ze dat vonden, maar dat zij nu niet anders konden dan akkoord te gaan met de zienswijze van het college, en daarmee de wens van de bewoners van Oudenhoorn aan hun laars te lappen. Alleen PvdA, LOB, Nissewaard Lokaal en Forza! Nissewaard deden recht aan de wens van 93% van de Oudenhoornaars en stemden tegen de zienswijze.

Beloofd is beloofd!!!

Wij zijn vooral teleurgesteld en verbaasd over de stellingname van de Nissewaardse fracties van de VVD, CDA en D66. Hoe kan het toch dat de fracties van deze landelijke partijen in Nissewaard zich dermate anders opstellen dan hun geloofsgenoten uit Hellevoetsluis, en hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten? Dit lijkt ver te staan van integere politiek. In elk geval hebben deze partijen het vertrouwen in de politiek hiermee zeker geen goed gedaan.

Het negeren van de overduidelijke wens van een grote groep inwoners, en het schaden van het vertrouwen in de politiek, heeft onze fractieleden in Nissewaard en Hellevoetsluis bijzonder teleurgesteld.