Door op 6 februari 2017

Stemwijzer en Stemmentracker…

Hoewel echte PvdA’ers wel weten op wie ze moeten stemmen is het misschien voor sommige lezers van onze website toch nog een moeilijke keuze. Om jullie te helpen zijn verschillende StemWijzers vanaf maandag 6 februari online…

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Een ander mooi hulpmiddel is de StemmenTracker
In deze Stemmentracker zijn alle partijen opgenomen die in september 2012 in de Tweede Kamer zijn gekozen.

Hoe hebben partijen in de Tweede Kamer sinds de vorige verkiezingen gestemd? En welke partij komt het meest overeen met je eigen mening?  

Sinds de vorige verkiezingen hebben de Tweede Kamerleden een enorme hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen besproken. Uit al die stemmingen heeft ProDemos een selectie gemaakt van de dertig meest onderscheidende, opvallende of publiek omstreden onderwerpen.

In min of meer chronologische volgorde gaat het om de hypotheekrenteaftrek, het meest omstreden verkiezingsonderwerp in de campagne 2012, via de Griekenlandcrisis (op diverse momenten in stemming), tot de mogelijke sluiting van de kolencentrales. Verdere onderwerpen zijn het kinderpardon, het afschaffen van het verbod op godslastering, de maximumsnelheid op snelwegen, het kinderpardon, de vredesmissie in Mali, de maatregelen tegen jihad-gangers, de bestrijding van IS.

Door het stemgedrag van politieke partijen te vergelijken met dat van jezelf, zie je met welke politieke partij je de meeste overeenkomsten hebt.

Dat was voor mij een leuke uitdaging. Hebben onze partijgenoten in Den Haag gestemd zoals ik het gedaan zou hebben? Hebben ze zich een beetje aan onze uitgangspunten gehouden? En is mijn mening niet veranderd in de afgelopen 4 jaar?

Het waren lastige jaren en de publieke opinie was en is ook niet mals. Hebben de 2e Kamerleden zich daar door laten beïnvloeden? Of is mijn stemgedrag daar door veranderd?

Hier mijn resultaat. Een 100% score is het niet geworden. Toch nog 73% van mijn keuzes komt overeen met de stemming van onze PvdA 2e Kamerleden. En die 77% voor de PvdD en 73% voor Groen Links? Misschien een tip voor ons Partijbestuur…… Ga eens serieus werk maken van een echte Linkse Samenwerking.

Veel plezier met de StemWijzer en de StemmenTracker.

Rode en Groene Diervriendelijke groetjes van Anneke Lagendijk