Bewindvoering…

Door Daan Dankaart op 13 september 2018

Enkele maanden geleden bleek dat een bewindvoerder, in het kader van schuldhulpverlening, het werk zodanig slecht uitvoerde dat een groot aantal cliënten gedupeerd werd. Wij hebben hierover vragen gesteld aan ons college. Ook hebben wij hierover contact gehad met ons Tweede Kamerlid Gijs van Dijk omdat problemen met bewindvoering zo vaak voorkomen dat maatregelen door de landelijke overheid nodig zijn.


Onderstaande vragen zijn gestuurd aan het college van de gemeente Hellevoetsluis.

Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis
T.a.v. Voorzitter van de Raad Per e-mail aan: griffier@hellevoetsluis.nl

Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO Bewind voering Schuldhulp

Enkele maanden geleden bleek dat een bewindvoerder in het kader van schuldhulp het werk zodanig slecht uitvoerde dat een groot aantal cliënten gedupeerd werd. Deze bewindvoerder was meermalen, ook door de gemeente Hellevoetsluis, aan cliënten aanbevolen. Inmiddels is de betreffende bewindvoerder door de rechtbank voor deze cliënten van de bewind voering ontheven en in veel gevallen is deze taak nu overgenomen door een nieuwe bewindvoerder (hierna expliciet genoemd ‘nieuwe bewindvoerder’).

Wij hebben signalen gekregen dat ook bij de nieuwe bewindvoerder problemen blijven bestaan: onvolledige overdracht van dossiers tussen de oude en nieuwe bewindvoerder, niet verstrekken van financiële gegevens door ABN-AMRO (de bank van de oude bewindvoerder) aan de nieuwe bewindvoerder, onvoldoende inzage geven aan cliënten van de financiële status en van voor hen gedane betalingen, en opnieuw niet of te laat betalen van vaste lasten, met gevolg dat er weer aanmaningskosten in rekening worden gebracht en kosten voor een nieuwe intake. Sommige kosten voor mensen met een minimum inkomen worden weliswaar vergoed vanuit de bijstand, maar dit geldt dus niet voor sommige anderen in de schuldhulp. Door de blokkering van de ABN-AMRO rekeningen kregen veel mensen geen leefgeld en soms ook geen broodgeld meer. Hierdoor worden deze cliënten opnieuw of verdergaand gedupeerd, terwijl dit in het algemeen mensen zijn waar alle financiële rek uit is.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Hoeveel inwoners van Hellevoetsluis waren cliënt bij de oude bewindvoerder, hoeveel nu bij de nieuwe bewindvoerder en hoeveel daarvan werden overgenomen van de oude bewindvoerder?
2. In hoeverre houdt het ambtelijke apparaat van de gemeente nu de vinger aan de pols met betrekking tot de volgende aspecten:

a. Zijn er afspraken met de bewindvoerder om de status van de bewind voeringen bij te houden?
b. Hoe is de voortgang van de bewind voering van de individuele cliënten, zijn hierbij oneigenlijke knelpunten en achterstanden?
c. Is er een overzicht van de extra kosten waar cliënten voor geplaatst zijn of zijn geweest als gevolg van niet optimaal functioneren van vorige, maar mogelijk ook de huidige bewindvoerder?

3. Hebben Hellevoetse cliënten aanvragen gedaan voor broodgeld, en in hoeverre zijn deze gehonoreerd?
4. Hoe en welke rol speelt de gemeente Hellevoetsluis bij het compenseren van de extra kosten waarvoor cliënten zich geplaatst hebben gezien als gevolg van de niet optimaal functioneren van successievelijke bewindvoerders, in de vorm van:

a. Financiële compensatie door de gemeente?
b. Ondersteuning van cliënten bij het claimen van compensaties bij andere relevante instellingen?
c. Anderszins?

5. Is de gemeente bereid een regierol op zich te nemen om de transitie van bewindvoerders en aanverwante zaken te bewaken en in goede banen te leiden?

6. Een deel van de gedupeerden komen uit buurgemeenten of verder. Wij gaan er vanuit dat tussen deze gemeenten afstemming heeft plaatsgevonden hoe met deze onverkwikkelijke situatie om te gaan. Kan het college aangeven wat de verschillen zijn tussen de aanpak van de diverse betrokken gemeenten?

Wij zien de beantwoording van onze vragen gaarne schriftelijk tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijnen.

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis,
Daan Dankaart, fractievoorzitter

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart