8 juli 2014

Schriftelijke vragen over gaslek Rondostraat

Vrijdagavond ontstond enige onrust in de omgeving van de Rondostraat als gevolg van een gaslek; behalve ongerustheid en hinder, liep dit gelukkig goed af. Onze PvdA-fractie heeft schriftelijke ragen gesteld aan het college over de risico’s en de communicatie  naar de bewoners.

Gaslek Rondostraat

Gaslek Rondostraat

Voor zover ons bekend is. ontstond er vrijdagavond 4 juli laat, in de omgeving van de Rondostraat, een elektrische kortsluiting die een gaslek tot gevolg had. De brandweer rukte met diverse voertuigen uit, gastoevoer werd afgesloten en een aantal gezinnen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Zaterdag in de loop van de dag werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd, waarna een groot deel van de ruim 1200 gezinnen weer gas aangevoerd kregen. Ruim 180 huishoudens moesten hier uiteindelijk nog tot in de loop van maandag op wachten.

Als gevolg van de uitruk van de hulpdiensten midden in de nacht waren verschillende omwonenden ongerust, te meer omdat zij van officiële zijden niet of nauwelijks geïnformeerd werden. Vragen kwamen dan ook onder meer bij de PvdA terecht, en onze fractie besloot schriftelijke vragen aan het college te stellen om te achterhalen wat de risico’s voor de omwonenden was geweest en hoe de communicatie verlopen was. Alhoewel wij dit helemaal konden plaatsen, kregen wij ook signalen – terecht of onterecht – dat er ook sprake was geweest van een lekkage blauwzuurgas; ook hierop gingen wij in bij onze vraagstelling.

Klik hier om onze vragen te lezen

Onder meer wil onze fractie inzicht krijgen in de wijze waarop de inzet van de hulpdiensten heeft plaatsgevonden, en of deze correct is verlopen. Daarnaast zijn wij zeer belangstellend naar de risico’s die de omwonenden hebben gelopen: kon er een explosie ontstaan, was er werkelijk een chemische stof (blauwzuurgas) vrijgekomen. Vervolgens willen wij graag weten wat de betrokkenheid van de gemeente hierbij is geweest en hoe zij naar de bewoners hebben gecommuniceerd. En last but not least hopen wij op termijn te vernemen wat de oorzaken van dit voorval waren, welke lessen hieruit getrokken kunnen worden en hoe deze incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte stellen van de antwoorden van het college.