Schoon water is mijn ‘drive’…

Door Hennie Wiersma den Dulk op 1 december 2019

Wanneer je over het Waterschap spreekt, denken veel mensen aan een gezapig clubje met af en toe een vergadering met lekker eten toe. Niets is minder waar: de huidige kwesties over veiligheid, klimaat maar ook mogelijke stijging van tarieven leiden tot heel veel overleg: in de laatst gehouden ledenvergadering vertelde ik hier heel kort iets over en dit is wat de afgelopen week weer gebeurde. Eerst kregen we maandag 25 november, l dag van te voren, ’s avonds om 18.30 uur, dat we dinsdagavond 26 november een extra vergadering hadden. Reden: cijfers die niet klopten, gelukkig geen geld tekort, maar juist geld over. Ook niet zo fijn, want het waren projecten, die niet uitgevoerd waren volgens de planning. Maar als je geld over hebt en je planning niet kunt halen, dan is het heel ongeloofwaardig om nog meer geld te vragen, terwijl je niet weet of dat gaat lukken. Dus dit was het gevolg:

“De behandeling van de begroting van Waterschap Hollandse Delta is na een zeer rumoerig verlopen Verenigde Vergadering in Ridderkerk de afgelopen week uitgesteld naar 11 december a.s. Zeer ongebruikelijk omdat de Provincie vraagt om deze voor 1 december in te dienen. Deze extra tijd is echter noodzakelijk om als bestuur een goed besluit te nemen. Immers de vaststelling van de belastingverordening van 2020 voor watersysteem-, wegen-, verontreinigings- en zuiveringsheffing hangt hier nauw mee samen. De fractie van de PvdA heeft daarom een motie ingediend om de behandeling uit te stellen en zorgvuldiger voor te bereiden, die door de meerderheid van de VV is gesteund. Zoals in de pers al maanden te lezen was, verwachtte het bestuur, dat voor 2020 een hoge belastingverhoging werd verwacht. Dit was de conclusie na een grootse inventarisatie binnen de organisatie, wat de komende periode aangepakt zou moeten worden. Die wensenlijst is niet van tafel, maar hierin zal een prioritering aangebracht moeten worden, met de juiste cijfers. Reden: je kan wel willen om allerlei zaken aan te pakken, maar dit moet ook lukken. Juist onze fractie, ondersteund door een meerderheid, heeft keer op keer aangedrongen voor een goede onderbouwing van de cijfers en die niet gekregen. Nu, op het laatste moment blijkt het tegendeel na de bijstelling van de Berap (bestuursrapportage). Een motie, die de PvdA eveneens tijdens deze begrotingsbehandeling bij de behandeling van het programma Water had willen indienen was “Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart”. Vooral als pilot op Voorne Putten, want hoewel sinds 2009 het wettelijk verboden is om toiletwater te lozen in recreatiewater, nemen de meeste mensen dit niet zo nauw. Het moet hoger op de agenda’s van gemeenten en netwerkpartners in de watersport, om de mentaliteit van lozen toiletwater, in de pleziervaart te veranderen. Maak gebruik van de voorzieningen, want ook die “paar drolletjes” zijn ziekmakend en zorgen voor nog meer blauwalg. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur positief op de inhoud van de motie gereageerd. De fractie van de PvdA zal zich nader beraden, bij de voorbereiding van 11 december.”

Schoon water, dat is toch waar het bij het Waterschap om draait en ook mijn “drive”, met veel aandacht voor het milieu en veiligheid, ook voor je gezondheid. Onze PvdA principes houden we hoog, sterkste schouders de zwaarste lasten en hoewel er landelijk heel veel discussie is blijven wij staan voor kwijtschelding.

Hennie Wiersma den Dulk

Hennie Wiersma den Dulk

Vertegenwoordigt de PvdA in het bestuur van Waterschap Hollandse Delta

Meer over Hennie Wiersma den Dulk