Samenwerking…

Door Privé: Karel Winkels op 5 oktober 2018
Samenwerking…

Zo, wij zijn weer begonnen. De stukken vliegen weer om je oren en je leest soms dagen achter elkaar om maar alles gelezen te hebben en er iets zinnigs van te kunnen zeggen. En dan gaat het alleen nog maar over de stukken voor alle drie de commissies en de ingekomen stukken. De stukken voor de Begrotingsraad zijn er, en nu gaat een van de belangrijkste vergaderingen van de gemeenteraad in het lopende jaar beginnen.

Buiten die stukken is er natuurlijk de “gewone raad” en die stukken komen vrijdag. Deze twee lopen door elkaar en gaan tegelijkertijd in onze fractievergaderingen behandeld worden. Daarna mag Daan er over vertellen in de raad, onze standpunten verduidelijken en eventuele moties aanbieden. En dat allemaal in combinatie met werkbezoeken, scholing (ook) vanuit de PvdA en voorlichtingsavonden die door de gemeente, personen of instellingen die van de gemeente afhankelijk zijn, worden georganiseerd.

Je vraagt je misschien af; waarom vertel je dit? Dat zal ik proberen uit te leggen. Helaas heeft Door de Kramer onze fractie moeten verlaten. Zij heeft een goede baan gevonden die, samen met haar drie kinderen, meer tijd van haar vergt dan zij verwacht had. Zij kan daardoor niet langer het werken in een commissie met alle stukken en de andere werkzaamheden combineren.

Helaas betekend dit dat Daan en ik nog iets meer mogen doen dan voorheen. Hierbij worden wij in de fractie door Anneke Lagendijk en Agnes Oosterboer ondersteund. Ik wil dit aan jullie uitleggen omdat het werken voor en met kiezers een groot voorrecht is maar ook veel tijd en inspanning vergt. En dan heb ik het nog niet gehad over thuis en al die andere zaken waar mensen mee bezig zijn in hun leven.
En dat wilde ik even kwijt.

Privé: Karel Winkels

Privé: Karel Winkels

Wonen, Werk & Recreatie Zorg, Welzijn & Onderwijs

Meer over Privé: Karel Winkels