Regionale samenwerking…

Door Bert van Ravenhorst op 2 mei 2019

De stand van zaken over regionale samenwerking vanuit Briels perspectief…

Tijdens de viering van 1 mei op Voorne-Putten bij de Brielsche Aap in Brielle mocht ik iets vertellen over de regionale samenwerking  op Voorne-Putten. Een mooie uitdaging om de PvdA-leden te schetsen wat de stand van zaken is en daarbij een lonkend toekomstbeeld te geven. Dit vanuit Briels perspectief!

Na het mislukken van de ambtelijke fusie hebben de drie gemeenten gekeken hoe zij nu verder moeten. Daarvoor zijn verschillende vormen gekozen. In Brielle hebben we gekozen voor een werkgroep samengesteld uit raadsleden uit iedere fractie, twee collegeleden en een ambtelijke vertegenwoordiging. Dat bleek een goede keuze omdat zo iedereen die een cruciale rol speelt mee kon doen. We hebben naast een onderzoek naar de mogelijkheden ook  een drietal bijeenkomsten gehouden met de hele raad. De uiteindelijke adviezen zijn unaniem door de gemeenteraad overgenomen. Een mooi resultaat!

Bij ons onderzoek hebben we vanzelfsprekend gekeken naar de vraag waar onze inwoners het meest bij gebaat zijn. De gemeenteraad en het college  waren er al snel achter dat we niet meer in het avontuur ambtelijke fusie wilde stappen, zoals in het rapport is te lezen. Twee mogelijkheden bleven over: zelfstandig blijven en een bestuurlijke fusie. Bij een bestuurlijke fusie denken we aan een bestuurlijke fusie op Voorne of op Voorne-Putten.

Bij een ambtelijke fusie gaat het vooral om efficiënt werken en bestuurskracht. Dat was altijd grotendeels een intern traject. Als het om de toekomst van de gemeente Brielle gaat dan is dat een onderwerp waarvoor het belangrijk is dat we onderzoeken wat onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven ervan vinden. Dat gaan we dan ook doen de komende maanden. Eindelijk, zou je zeggen!!

Onderwerpen als de kwaliteit van de dienstverlening en de gewenste nabijheid ervan, participatiemogelijkheden, het niveau van de voorzieningen, benaderbaarheid van bestuur, bestuurlijke effectiviteit in de regio staan centraal in ons onderzoek. Maar ook hoe de inwoners aankijken tegen de grote opgaven, zoals de Omgevingswet. We willen weten hoe daarover gedacht wordt. De antwoorden die we krijgen spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke voorkeur van de gemeenteraad van Brielle.

Voordat we beginnen gaan we informatie geven over bestuurlijke samenwerking aan onze inwoners via meerdere kanalen zoals de krant, de website en de social media. We komen misschien zelfs wel langs in de sportkantine of de supermarkt.

Zodra helder is hoe over de wensen ten aanzien van de gemeente wordt gedacht neemt de gemeenteraad een standpunt in over de meest gewenste bestuurlijke vorm en de eisen en wensen die daarbij passen als het gaat over de dienstverlening. Daarnaast gaan we in gesprek met mogelijke toekomstige partners om te kijken hoe we samen verder kunnen.

Het wordt een interessant traject waar hopelijk veel inwoners aan mee zullen doen.

Bert van Ravenhorst,

wethouder Brielle

Bert van Ravenhorst

Bert van Ravenhorst

   

Meer over Bert van Ravenhorst