Door Hennie Wiersma op 20 februari 2015

Raadsvergadering…

19 februari 2015 – Wij vroegen aandacht voor het maken van afspraken aan de balie van het gemeentehuis. Het mag niet (meer) voorkomen dat mensen weggestuurd worden of ter plekke telefonisch een afspraak moeten maken.

Inhoudelijk was het een boeiende gemeenteraad: Het profiel voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester werd samen met de commissaris van de Koning uitvoerig besproken. Belangrijk tijdens de gewone agenda van de raad was het Integraal Veiligheidsplan, waarbij wij met nadruk aandacht hebben gevraagd om werk voor jongeren hierin ook te betrekken.

Klantvriendelijkheid en goede dienstverlening, daar zijn alle partijen het over eens en steunden unaniem de motie van de VVD dat contant betalen ook mogelijk moet zijn bij gemeentelijke diensten en zeker op het gemeentehuis.

Daarna vroegen wij aandacht voor het maken van afspraken aan de balie van het gemeentehuis. Het mag niet voorkomen dat mensen weggestuurd worden of ter plekke zelf voor de balie telefonisch een afspraak moeten maken. Dat leverde veel hilariteit op en ook de wethouder gaf toe, dat dit niet mag voorkomen.

Verder hebben wij gevraagd aandacht te hebben voor gevaar op provinciale wegen. Belangrijke schoolroutes moeten veilig zijn en ook moet Hellevoetsluis in deze tijd alert moet zijn op signalen van radicalisering.