Door op 11 oktober 2015

PvdA Workshops – ALTIJD leuk…

Op zaterdag 10 oktober werden in Amsterdam een aantal Workshops gehouden. Leerzaam én gezellig!

Een workshop is een vorm van kennis ‘opvijzelen’ waarin actieve deelname van de deelnemers heel belangrijk is. De gespreksleider legt een onderwerp uit waarna de, meestal prettige discussie, kan losbarsten.

Leren van de gespreksleider dus maar vooral ook leren van de (praktijk) ervaringen die uitgewisseld worden door de deelnemers. Hier hoef ik natuurlijk niet bij te vertellen dat een PvdA Workshop ALTIJD gezellig is en ALTIJD de moeite waard.

Wij gingen met zes Hellevoetse PvdA ‘ers naar Amsterdam waar de Workshops gehouden werden.
Jammer genoeg verdwaalden Hennie en Mevlüt in het grote Amsterdam waardoor ze wat te laat arriveerden. Gelukkig hebben ze allebei nog wel aan een paar Workshop mee kunnen doen!

12 oktober 2015 – Kleine aanvulling van Hennie:

Ondanks onze verlate komst hebben we toch nog twee boeiende workshops kunnen volgen en gesprekken gehad met diverse Kamerleden, zoals o.a. met John Kerstens over wetgeving en arbeid. De PvdA is hard bezig een gelijk speelveld te maken, met het aanpakken van schijnconstructies en werken aan meer solidariteit voor de regelingen die we hebben.

Het Payroll systeem is verbeterd door de regeling gelijk te trekken met het ontslagrecht, zodat je niet meer zo gemakkelijk op straat komt te staan en er is 100 miljoen extra uitgetrokken voor beschut werk.

Kamerlid Keklik Yücel ging in op armoede en schuldverlening. Uit het hele land komen voorbeelden dat mensen klem komen te zitten, zoals het feit wanneer je in de schuldhulpverlening komt je eerst je eigen huis moet opeten terwijl dat onder water staat.

Problemen worden alleen maar erger. Om problemen te voorkomen is voorlichting aan jongeren ook essentieel. Dat rapporteert ook de Ombudsman: preventie en samenwerking met woningcorporaties. Hierin spelen ook sociale raadslieden een belangrijke rol. Helaas is deze voorziening in Hellevoetsluis wegbezuinigd.

Wat betreft de arbeidsparticipatie valt een groep ‘Nuggers’ (niet uitkeringsgerechtigden) helemaal buiten beeld  Ook landelijk wordt geconstateerd dat hier helemaal niets voor wordt gedaan, terwijl  velen uit deze groep liefst gewoon zouden willen werken.

Agnes, Daan Hennie, Jirina, Mevlüt en Truus

Agnes, Daan Hennie, Jirina, Mevlüt en Truus

In de pauze even bijpraten met Lutz Jacobi (een van onze 2de Kamerleden)

In de pauze even bijpraten met Lutz Jacobi (een van onze 2de Kamerleden)

Een van de Workshops...

Een van de Workshops…

...die geleid werd door Jan Schuurman Hess.

…die geleid werd door Jan Schuurman Hess.

Boek 200

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Schuurman Hess is de schrijver van het boek Voettocht naar het hart van het land.
En dit boek is een echte aanrader!

Hennie stuurde ook nog een leuk fotootje op...

Hennie stuurde ook nog een leuk fotootje op…

Op 16 april 2016 zijn er weer PvdA Workshops. Schrijf de datum alvast in je agenda!!!