Door op 12 maart 2014

PvdA stelt vragen over sluiting De Schelp…

PvdA stelt, samen met CDA, GL en SP, vragen over sluiting medisch kinderdag- verblijf De Schelp.

Onlangs kreeg onze fractie berichten dat het medisch kinderdagverblijf (MKD) De Schelp met ingang van 2015 in Hellevoetsluis haar deuren zal sluiten. Dit MKD, onderdeel van zorginstelling Horizon, geeft psychomedische en pedagogische zorg aan kinderen met ernstige of dreigende ontwikkelings- en gedragstoornissen, en voorziet daardoor momenteel in een zeer noodzakelijk voorziening voor deze groep kinderen.

In het kader van de aanstaande verantwoordelijkheden van de gemeente als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg, maar ook in verband met de zorg aan jonge inwoners van Hellevoetsluis in het algemeen, nam onze fractie het initiatief om samen met de fracties van CDA, GroenLinks, PvdA en SP  schriftelijke vragen hierover gesteld aan het college.

Klik hier 20140311_Art37vragenMKDDeSchelp voor een kopie van de vragen aan het college.

We zullen u op de hoogte houden van de antwoorden en de ontwikkelingen.