Door op 18 februari 2017

PvdA op Nationaal Zorgdebat…

Hartverwarmend was de linkse saamhorigheid deze zaterdag 18 februari op het Malieveld in Den Haag, bij het Nationaal Zorgdebat. Onze zusterafdeling uit die stad had uiteraard het initiatief genomen om daarbij te zijn, Lodewijk Asscher ging het debat aan, en een aanzet voor een progressieve lente zag het licht…


Tot een echt debat kwam het echter nauwelijks, daarvoor waren de aanwezige partijen GroenLinks, Partij van de Arbeid, Socialistische Partij en 50PLUS te eensgezind: in het kader van “De toekomst van onze zorg” werden door Lodewijk Asscher, Jesse Klaver, Henk Krol en Emile Roemer de degens gekruist rondom een drietal stellingen;
de belangrijkste hiervan was het afschaffen van het eigen risico. en daar waren de vier woordvoerders het uitdrukkelijk over eens. Ook de marktwerking in de zorg en het verbod op winstuitkeringen bij zorgverleners waren onderwerpen waar de degens

Na het Zorgdebat was de mist opgetrokken ...

Na het Zorgdebat was de mist opgetrokken …

ongebruikt bleven. Alleen op de vraag of een Nationaal Zorgfonds het juiste middel zou zijn, weken de meningen uiteen: Lodewijk Asscher en Jesse Klaver waren van mening dat dit niet de beste oplossing zou zijn, maar ook Emile Roemer vond dit geen onderwerp dat een obstakel mag zijn bij een verdergaande samenwerking op links.

Natuurlijk was PvdA Voorne present!!!

Natuurlijk was PvdA Voorne present!!!

Kortom: we moeten nog zien hoe de verkiezingen in maart gaan verlopen, maar nu al ziet het er naar uit dat daarop een mooie lente zal volgen, een lente met waardevolle beloften voor hen die het niet allemaal vanzelf komt aanwaaien. Rozenrood, tomatenrood en groenrood lijken prima samen te gaan.