Door op 18 december 2013

PvdA in gesprek bij Voornesteyn…

Wij spraken met bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers over de gevolgen van de voorgenomen sluiting van dit huis en zien een opdracht aan de lokale politiek om als ‘smeermiddel’ de verschillende instanties bij elkaar te brengen om intelligent, creatief en oplossingsgericht te zorgen dat al deze mensen niet in de kou blijven staan.

Dinsdagavond bezochten wij met een delegatie van onze gemeenteraadsfractie het verzorgingshuis Voornesteyn in Hellevoetsluis, en spraken daar met bewoners, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers over de gevolgen van de voorgenomen sluiting van dit huis.

Na een korte inleiding werden de gesprekken in kleinere groepjes voortgezet. Veel boosheid over de snelheid waarmee de plannen voor deze sluiting zich ontwikkelen, maar ook veel emotie naar aanleiding van de zorgen die de mensen hebben: “Waar mag ik vanaf 2017 nog wonen, en hoe moet ik dat betalen?”, maar ook “Heb ik dan nog wel een baan?”.

Wij hebben niet overal een antwoord op, maar duidelijk is wel dat dit in elk geval zo niet door kan gaan: “Op een paar aspecten denken wij dat er nog wel wat te doen is”.

Logo CareynStuitend is het gebrek aan empathie waarmee Careyn dit proces ingegaan is: weinig informatie waar de mensen iets mee kunnen, en een terloopse opmerking van een directeur Wonen met Zorg (?) bij de ontvangst van de petitie met honderden handtekeningen: “Wat moet ik hier nu toch weer mee aan?”. Of een directeur ‘Onroerend goed’ van Careyn die Voornesteyn bezoekt, en daar tot zijn verrassing vaststelt dat er nog een vleugel van Maasdelta aan het gebouw vastzit; dat stelt een zinsnede van Careyn: “Verhuren vraagt specifieke expertise die we niet in huis hebben” in een brief aan haar bewoners wel in een apart daglicht. Nee, maar Maasdelta waarschijnlijk wel.

Ook begrijpen wij niet waar de verkokering vandaan komt waardoor Zorg (Careyn), Wonen (Maasdelta) en bestuur (gemeente) zo langs elkaar heen werken in plaats van samen te werken naar een oplossing. Verborgen agenda(‘s) of gemakzucht?

Wij kennen zorginstellingen in het land die de uitdagingen van bezuinigingen op een andere manier – meer sociale en solidaire – inhoud geven. Stuitend is het te vernemen dat de eerste ontslagen al gevallen zijn, soms van werknemers met jarenlang dienstverband; en dit bij een verzorgingshuis dat al jaren voldoet aan de taakstelling om zonder verlies – nee, zelfs met winst – te draaien!

Voorlopig zien wij nog een opdracht aan de lokale politiek en het bestuur om als ‘smeermiddel’ de verschillende instanties bij elkaar te brengen en te overtuigen van hun verantwoordelijkheid om intelligent, creatief en oplossingsgericht te zorgen dat al deze mensen niet in de kou blijven staan.

Onze fractie zal dit onderwerp dan ook aanmelden ter behandeling op de agenda van de raadscommissie Zorg-Welzijn-Onderwijs in januari.

Mocht daaruit blijken dat deze problemen op lokaal niveau onoplosbaar zijn, dan voelt de PvdA Hellevoetsluis zich niet te groot om de knelpunten van het huidige beleid bij de landelijke politiek neer te leggen.