Door op 31 januari 2017

PvdA in de buurt: Wittenshoeck…

Tien dagen geleden waren onze vrijwilligers de buurt in, deze keer in de Wittenshoeck in Hellevoetsluis…

 Aan het Vlasakkerplein, de Korenschoof en een deel van de Dreef spraken zij aan de deur met zesenveertig bewoners. Behalve vragen over de goede en minder goede aspecten van deze buurt en over wat de politiek hier als eerste moet aanpakken, werd ook nader stilgestaan bij de – werkelijke of schijnbare – toename van de ernstige criminaliteit in Hellevoetsluis.

In zijn algemeenheid wordt deze wijk gewaardeerd door zijn ligging nabij zowel de Vesting als het Haringvliet. Rustige woonomgeving scoort zoals altijd erg hoog, maar in deze wijk is dat met 63 procent nog flink hoger dan gemiddeld in Hellevoetsluis. Met forse achterstand kwam Sociale Cohesie met 24 procent als tweede pluspunt uit de bus, iets minder dan gemiddeld in onze stad. De top-5 van positieve punten werd afgesloten door de aspecten Levendigheid/Gezellig, Winkelaanbod en Veiligheid. De aanpak van de buurt rondom het Ommetje een aantal jaar geleden heeft blijkbaar gunstig effect gehad, en werd door meerdere bewoners dan ook uitdrukkelijk genoemd en gewaardeerd.

Singel langs Korenschoof (in zomerkleed)...

Singel langs Korenschoof (in zomerkleed)…

Natuurlijk zijn de positieve punten fijn, maar de minpunten zijn minstens zo belangrijk; dit zijn immers de punten waar verbetering nodig is. Aan de top van de hinderladder staat Hondenpoep als grootste bron van ergernis in deze wijk: met 22 procent bijna viermaal zo hoog als in andere wijken. Maar zelfs deze hoge score is nog relatief positief als we dat vergelijken met de antwoorden van de bewoners van de Korenschoof, en met name hen die langs de singel wonen: daar is dit een vrijwel unanieme klacht. Ook in het verleden hadden wij daar al actie op genomen richting gemeente, maar blijkbaar tot nu toe zonder merkbaar resultaat. En ja, ook in deze buurt is men maar beperkt te spreken over het Onderhoud Openbare Ruimte: met 20 procent wordt ook dit aspect hier slechter gewaardeerd dan gemiddeld. Het gaat dan met name om het groenonderhoud, bestrating en trottoirs; in een enkel geval was een wortelgat achtergelaten waar een boom gerooid was, en dit heeft feitelijk tot een fors fietsongeval geleid. Wel werd dit gat prompt hersteld nadat er naar aanleiding van dit buurtbezoek een melding aan de gemeente werd gedaan. De top-5 van minpunten wordt afgesloten door Verkeersveiligheid (met name bij de Vlasakkerlaan), Parkeren en Overlast.

Ondanks dat men er niet direct zicht op heeft, kregen wij wel verschillende keren te horen dat men zich zorgen maakt over de in grootte overmatige bouw van bedrijfspanden aan de Veerweg langs de Tramhaven. Enerzijds is er weinig begrip voor dat de wandelroute naar het strandje kort geleden werd afgesloten voor wandelaars, anderszins vindt men de nieuwe loods te groot voor deze plek en hoopt men dat dit uiteindelijk door bomen aan het oog onttrokken zal worden.

En weer werden wij geconfronteerd met klachten over de slechte communicatie van de gemeente met haar inwoners: niet reageren, afspraken niet nakomen, en soms zelfs bejegening op het onbeschofte af. Hoe lang moet dit nog duren? Wij zullen daar werk van maken.

Naar aanleiding van enkele ernstige delicten in 2016 (woningbrand, schietpartij), peilden wij ook of men het gevoel heeft dat ernstig geweld structureel toeneemt, of toch hoofdzakelijk incidenteel is. Bijna tweederde is gelukkig van mening dat het hier ging om – weliswaar onfortuinlijke – incidenten.

Wij zullen de MIN-punten doorgeven aan relevante instanties en wij zullen u op deze website laten weten wat er aan gedaan wordt. Voor wat betreft de ernstige criminaliteit: dit lijkt nog geen structureel karakter te hebben, maar wij zullen de vinger aan de pols houden.

 

De bijlagen

(klik op onderstaande links om de bijlagen in te zien)