PvdA in de buurt: Westvoorne

9 maart 2017

Op 24 en 25 februari waren onze vrijwilligers de buurt in. Deze keer in Rockanje rond de Moerbeistraat en in Oostvoorne op de Middellandweg. Hier vind u de resultaten…

Tien dagen geleden waren onze vrijwilligers in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne in de Middellandweg. Zij spraken aan de deur met zesenveertig bewoners en kregen ook nog twee enquêteformulieren terug via internet. Behalve vragen over de goede en minder goede aspecten van deze buurt en over wat de politiek hier als eerste moet aanpakken, werd ook nader stilgestaan bij het groene beleid van de gemeente Westvoorne met betrekking tot Natuur en Duurzaamheid.

In zijn algemeenheid worden deze buurten zeer gewaardeerd voor de Rustige woonomgeving, dit is met 63% het grootste PLUS-punt. Als tweede positieve aspect scoort Sociale Cohesie met 54% ook erg hoog , maar daar is wel een kanttekening bij: in Oostvoorne is dit met 74% ruim twee keer zo hoog als in Rockanje. Andere zaken die men positief waardeert zijn Woningen, ook dit beduidend hoger in Oostvoorne dan in Rockanje, Levendigheid/Gezellig en Veiligheid; dit laatste aspect met name in Rockanje.

Natuurlijk zijn de positieve punten fijn, maar de minpunten zijn minstens zo belangrijk; dit zijn immers de punten waar verbetering nodig is. Aan de top van de MIN-ladder staat parkeren met 21%, dat vrijwel geheel op het conto komt van Rockanje. Als tweede staat Hondenpoep op de hindernissenlijst, met 17% gelijkelijk verdeeld over de twee kernen; de vrijwilligers van de PvdA hebben dit overigens aan den lijve (of beter gezegd: aan den schoen) mogen ervaren. Voorzieningen voor kinderen/jeugd (10%) sluit bij de MIN-reeks aan, die gelijkelijk wordt afgesloten door Sociale Cohesie en Overlast, beide met 8%. De Overlast komt overigens voornamelijk voor rekening van de antwoorden uit Oostvoorne. Nog een woord over de positieve en negatieve beoordeling van de Sociale Cohesie: alhoewel de positieve waardering van dit aspect ver in de meerderheid is, ervaren sommige inwoners toch dat zij slecht bij hun buren terecht kunnen als dat nodig is. In Oostvoorne kregen wij ook verschillende keren te horen dat de oudere huurwoningen onvoldoende onderhouden worden, en met name onvoldoende mee kunnen doen met renovatieprojecten in het kader van energiezuinigheid.

Het groene beleid van de gemeente wordt in het algemeen goed gewaardeerd. Toch werden ook hier wel enkele kanttekeningen bij gemaakt. Met name ervaart men vaak dat het groen in de woonkernen minimalistisch wordt doordat bomen en struiken vervangen worden door minder aantrekkelijke grasvelden.

Wij zullen relevante instanties in kennis stellen van onze bevindingen, en op deze website kunt u te zijner tijd lezen wat wij er mee gedaan hebben.

De bijlagen

  • De top-5 PLUS en MIN-punten, grafisch Klik hier
  • De details van het buurtonderzoek, Klik hier
  • De terugkoppelflyer die huis-aan-huis verspreid wordt, Klik hier