Door op 11 december 2016

PvdA altijd in de buurt …

In november waren de vrijwilligers van de PvdA weer de buurt in, deze keer in de Hooghen Hoeck in Hellevoetsluis. Hierbij de resultaten van dit bezoek: over de buurt, maar ook over kinderarmoede.

Wederom waren de vrijwilligers van de PvdA Voorne de buurt in, 23 en 24 november in de Hooghen Hoeck in Hellevoetsluis. In De Berk, De Els, Azalea, Acacia en delen van de Vuurdoorn en de Esdoornlaan spraken zij aan de deur met zesenvijftig bewoners. Behalve vragen over de goede en minder goede aspecten van deze buurt en over wat de politiek hier als eerste moet aanpakken, werd ook nader stilgestaan bij een aspect waardoor veel kinderen een moeizame start in hun leven maken: kinderarmoede.

afbeeldingdeberkVrijwel overal in Hellevoetsluis scoort de Rustige woonomgeving erg hoog, maar in deze wijk spant dat de kroon: met 70% is dat bijna anderhalf maal zo hoog als in andere buurten. De volgende topper is het Winkelaanbod, met 41% tweeëneenhalf keer zo hoog als gemiddeld in de andere buurten. Er sprongen nog een paar aspecten positief in het oog in deze buurt: Milieu/Natuur/Groen en Kindvriendelijk scoren rond 28%, ongeveer twee maal zoveel als gemiddeld. Ook Bereikbaarheid doet het met 16% relatief goed; relatief, omdat dit wel ruim zevenenhalf keer zoveel als gemiddeld! Verder komt het vrijwel nooit voor dat Parkeren vaak positief gewaardeerd wordt in een buurt; met 14% is dat echter toch meer dan vier keer zoveel als gemiddeld, maar daar zit nog wel een verhaal bij.

En dat verhaal komen we direct tegen als we naar de negatieve aspecten van de buurt kijken. We komen Parkeren nu opnieuw tegen, en met 39% zelfs het hoogste minpunt van de buurt, drieënhalve maal zo hoog als gemiddeld. Het verschil is vooral te verklaren doordat dit aspect in verschillende straten heel verschillend wordt ervaren: in de Acacia is men zonder uitzondering zeer slecht te spreken: onvoldoende parkeerplaatsen, waardoor men ’s avonds laat onveilig voelt om naar huis te lopen, en men ervaart veel overlast van vuil uit de bomen. In de andere straten is het beeld meer gemengd. Verder is men in deze buurt slecht te spreken over het Onderhoud Openbare Ruimte: bijna een op de drie bewoners noemt dit, ruim twee maal zoveel als gemiddeld. Een kwart van de bewoners klaagt over Hondenpoep, en vaak ook over kattenpoep en -overlast, meer dan drie maal zoveel als gemiddeld.

grafiek-plusmin

Enkele gesprekken brachten weer een klacht op die we veel te vaak bij onze buurtbezoeken horen: de gemeente reageert niet op vragen, geeft geen antwoord, of komt afspraken niet na. Een bewoner die zijn klachten mondeling bij een wethouder wilde aankaarten, kreeg van het bestuurssecretariaat te horen dat de wethouder hier niet voor beschikbaar was. Een klacht die in zijn volle breedte nogal structureel lijkt.

Een heel ander onderwerp van onze vragen, was kinderarmoede. Kinderen die in armoede leven maken vaak een valse start in hun leven; daarom heeft de PvdA een speerpunt gemaakt van bestrijding van kinderarmoede: landelijk door hiervoor 100 miljoen euro vrij te maken, en lokaal door onder meer het vragen van een kindpakket. Dat was dan ook aanleiding om bij dit buurtonderzoek specifiek naar deze problematiek te vragen. 10% van de mensen die wij spraken zitten zelf in een situatie waar kinderarmoede een rol speelt, en 27% kent van nabij mensen waar dit voor geldt. De gevolgen hiervan laten zich raden: niet naar verjaarfeestjes van vriendjes, want je kunt geen kadootje mee nemen, geen dagjes uit naar pretpark of dierentuin, minder gezond eten, want een eenvoudige boterham is goedkoper, zichtbaar minder geschikte kleding, uiteraard zelf geen verjaarsfeestjes kunnen geven, of niet kunnen sporten.

grafiek-kindermoede

imag0363400.000 kinderen in Nederland leven in armoede, en niet verrassend: Hellevoetsluis kent haar deel hierin. Zaterdag 3 december waren onze raadscommissieleden Agnes Oosterboer en Daan Dankaart naar Utrecht om daar met staatsecretaris Jetta Klijnsma, Tweede Kamerlid Keklik Yucel en een aantal PvdA-raadsleden en dergelijke van gedachten te wisselen hoe de 100 miljoen daadwerkelijk bij de kinderen in armoede terecht komen. Wij zullen dankbaar van de kennis gebruik maken.

De PvdA Hellevoetsluis zal de minpunten aankaarten bij de instanties die daar iets aan kunnen doen wij zullen de vinger aan de pols houden wat er aan gedaan wordt.

Op het gebied van de kinderarmoede zullen wij met onze ingezette inspanningen voortgaan.

De bijlagen

(klik op onderstaande links om de bijlagen in te zien)