Door Hennie Wiersma op 30 oktober 2015

Oversteek Nelson Mandelalaan…

Bewoners hebben in de afgelopen commissievergadering van WWR ingesproken over hun zorgen m.b.t. het oversteken op de nieuwe Nelson Mandelalaan.

Ook onze  fractie is blij dat het college serieus naar de situatie gaat kijken en dit zelfs wetenschappelijk wil onderbouwen. Onze fractie heeft vertrouwen in het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) onderzoek.

De opening van de nieuwe oversteek is zelfs uitgesteld,
en dat is een teken dat het serieus is.

Dat bewoners zich grote zorgen maken, dat begrijpt we, daarom hebben we ons ook aangesloten bij de motie over de veiligheid van deze weg. Veilig fietsen en wandelen heeft voor ons een hoge prioriteit.  En daar wringt de schoen. Maatregelen, die mogelijk nu genomen worden, moeten passen in een breder beleid.

Zoals het SWOV en de VVN ook aanbevelen: Duurzaam veilig, meer consequent voorrang geven aan fietsers en voetgangers door de hele gemeente, zodat er geen twijfel is en de automobilist weet dat hij binnen de bebouwde kom op alle plekken aandacht moet hebben voor het langzame verkeer.

De huidige aanleg van de weg heeft bewoners negatief verbaasd. In de voorlichting, die voor inwoners in Nieuwenhoorn in 2010 gehouden is, waren zelfs twee fietstunnels in de planning.

Die zijn ‘ergens’ uit het plan gevallen en uit ervaring weten we dat je als bewoner niet alles op de voet volgt.

Nu ligt de weg er en de kinderen moeten daar oversteken. Als moeder en oma voel ik daarin sterk mee? Al onderschrijven we als PvdA daarin ook de eigen verantwoordelijkheid van ouders en de jeugd.

Echter:

 1. Het zijn kinderen in de lagere schoolleeftijd: minder verkeerservaring. minder begrip van snelheid en de vraag: ‘Hoe groot is het gat?‘
 2. De automobilist wordt niet verzocht om het rustiger aan te doen: integendeel het bord deze kruising nodigt eerder uit om er gas bij te geven. Foto-1
 3. Pas heel laat: kijk uit voor fietsers en niets duidt op kinderen.
 4. Als die kinderen oversteken, slingerend, met groepjes, houd je je hart vast.
 5. Midden op de kruising hangt een groot verkeersbord zo laag dat de fietser het uitzicht wordt belemmerd.
 6. Het langzaam verkeer, dat eigenlijk absolute voorrang zou moeten krijgen voor deze weg binnen de bebouwde kom, die grenswijziging hebben we immers aangenomen, heeft wel te maken met haaientanden.
 7. Een fietserskruising even verderop, heeft dezelfde situatie.
 8. Foto-2Die situatie is weer anders op de rotonde, daar moeten de auto’s wel stoppen, we spreken immers van een weg nogmaals binnen de bebouwde kom, daarbuiten is het net andersom.
 9. Onze fractie vertrouwt dat het onderzoek met diezelfde blik zal kijken.
 10. Al is het een weg die ontsluiting biedt en gezien de lengte, die uitnodigt tot snelheid, zou verandering van voorrang met duidelijke zuurstok waarschuwing dat kinderen hier oversteken de voorkeur verdienen. Het is tenslotte een kruising binnen de bebouwde kom.
 11. Duurzaam veilig en doorgaan met duurzaam veilig: we hopen dat deze weg de start zal zijn van een meer consequent beleid.

Namens de fractie
Hennie Wiersma