Door op 18 juni 2015

Oudenhoorn, Nissewaard of Hellevoetsluis?

De reuring over het voornemen van het college van Nissewaard betreffende de grenscorrectie voor Oudenhoorn heeft eindelijk ook Hellevoetsluis bereikt!Vorige week publiceerde Daan Dankaart een relaas over hoe het college van B&W van Nissewaard omging met de wensen van de inwoners van Oudenhoorn met betrekking tot hun aansluiting bij de gemeente Oudenhoorn. (Klik Keek op de week: 13 juni 2015.)

Nadat de afdelingen Nissewaard en Hellevoetsluis al meer dan een jaar gezamenlijk optrokken in hun ondersteuning van de grote meerderheid van de inwoners van Oudenhoorn die aansluiting bij Hellevoetsluis wensten, heeft inmiddels ook de rest van de Hellevoetse politiek haar lethargie (slaapzucht) afgeschud.

Tot nu toe had het college van B&W van Hellevoetsluis zich terughoudend opgesteld in afwachting van voorstellen vanuit Nissewaard. Nadat het college van Nissewaard zich echter had uitgelaten in de zin van dat Hellevoetsluis niet over deze grenscorrectie wilde spreken en dat zij op het punt stonden te besluiten geen grenscorrectie toe te passen, was de maat vol: de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Hellevoetsluis sloegen de handen ineen om het college van Nissewaard in kennis te stellen over alle aspecten van deze mogelijke grenscorrectie te willen overleggen, en graag de opgestelde financiële rapportage te willen ontvangen. Vervolgens werd deze stellingname van de Hellevoetse raad door het college van Hellevoetsluis overgenomen.

De PvdA hoopt van harte dat deze stellingnames de tegenstanders voor grenscorrectie in Nissewaard tot inkeer brengt, en dat de weg wordt vrijgemaakt dat de grote meerderheid van de inwoners van Oudenhoorn uiteindelijk hun zin zullen krijgen.