Oudenhoorn bij Hellevoetsluis…

1 november 2017

Woensdag 1 november was een heugelijke dag voor de grenscorrectie van Oudenhoorn: de Statencommissie Bestuur & Middelen boog zich, ter voorbereiding van de vergadering van Provinciale Staten van volgende week, over dit onderwerp. De commissie was unaniem in haar oordeel: de grenscorrectie waarbij Oudenhoorn overgaat van Nissewaard naar Hellevoetsluis moet doorgaan, en wel zo snel mogelijk.

De Hoornse Hoofden, de vertegenwoordiging van de bewoners van Oudenhoorn, had een bus geregeld om deze commissievergadering in het Provinciehuis bij te wonen met de bewoners die hierbij wilden en konden zijn. Dit bleek een prima initiatief want ten langen leste moest de touringcar vervangen worden door een dubbeldekker. Vijfenzeventig bewoners wilden deze beraadslagingen niet missen, maar wilden ook in Den Haag laten zien dat deze grenscorrectie geen loze wens is.

Agnes Oosterboer en Daan Dankaart, beide uit de PvdA-fractie van Hellevoetsluis mochten zich bij deze busreis voegen, evenals Leo Blok, redacteur van Groot Hellevoet. De stemming op de heenweg was goed, er was blijkbaar veel vertrouwen in de goede afloop.

Afgezien van de busreis van de Hoornse Hoofden, waren ook andere raadsleden van de meeste andere fracties uit Hellevoetsluis naar Den Haag afgereisd om hun steun aan de voorgenomen grenscorrectie uit te spreken.


Foto: Leen Keizerwaard spreekt in, in Statencommissie.
Fotograaf: Leo Blok

De publieke tribune was te klein om alle bezoekers een plaats te bieden, maar gelukkig konden zij die er niet in de zaal bij konden zijn, de beraadslagingen in de hal volgen op beeldschermen. De spits van de beraadslagingen over dit onderwerp in het Provinciehuis werd afgebeten door Leen Keizerwaard van de Hoornse Hoofden. Ik ga niet herhalen wat hij tijdens zijn vijf minuten inspraak vertelde, we weten immers allemaal waar het om gaat; wel was het een goede gelegenheid om de waarde en betekenis van democratie nog eens fijntjes uit te leggen: hoe kun je zó lang, en na zóveel tot nu toe loze beloftes, de wens van 93% van de bewoners negeren? Een paar fracties uit Nissewaard mogen zich dit terdege aanrekenen. Toch adresseerde hij ook nog een inhoudelijk punt; minder belangrijk voor de meesten, maar zeer belangrijk voor enkele bewoners: aan de Lageweg wonen nog een paar gezinnen die met de nu voorgenomen grenscorrectie buiten de boot dreigen te vallen, terwijl zij zich volstrekt als Oudenhoornaars beschouwen. Na Leen Keizerwaard was het de beurt aan Aart-Jan Spoon om namens de gemeenteraad van Hellevoetsluis in zijn vijf minuten duidelijk te maken dat deze gemeente unaniem Oudenhoorn welkom wil heten. Hij nam ook de gelegenheid te baat om daarbij te benadrukken dat de zorgen van Nissewaard dat Hellevoetsluis daar niet klaar voor is, volstrekt uit de lucht gegrepen zijn: Hellevoetsluis is zich al aan het voorbereiden en zal er op 1 januari 2018 helemaal klaar voor zijn.

Vervolgens was het aan de Statencommissie om hun standpunt bekend te maken; als de belangen niet zo groot waren geweest, dan was het bijna slaapverwekkend geworden. Weliswaar in allerlei toonaarden maar unaniem met een eenstemmige conclusie gaven alle fracties achtereenvolgens aan dat er maar een uitkomst mogelijk is: Oudenhoorn moet deel worden van Hellevoetsluis, en wel zo snel mogelijk. De bewoners moeten er vanuit kunnen gaan dat deze grenscorrectie op 1 januari 2018 een feit is, en dat zij bij de aanstaande verkiezingen hun stem kunnen uitbrengen voor de gemeenteraad van Hellevoetsluis. Naomi Matil, statenlid voor de PvdA, had er weinig woorden voor nodig maar benadrukte nog een keer dat de fracties van haar partij, PvdA Nissewaard, PvdA Hellevoetsluis èn haar fractie in Provinciale Staten van meet af aan achter de wens van de bewoners van Oudenhoorn stonden.

Gedeputeerde mevrouw J. Baljeu had dan ook de makkelijke taak om alle standpunten samen te vatten: deze grenscorrectie gaat door, en er mag op gerekend worden dat deze op 1 januari 2018 een feit is. Zij gaf zelfs aan dat een eventueel bezwaar tegen het aanstaande Statenbesluit geen opschortende werking heeft. Desgevraagd gaf zij aan dat het besluitmoment van de Statenvergadering van 8 november aanstaande het juiste tijdstip is om de champagne te openen.

De Statencommissie sloot de beraadslagingen over dit agendapunt dan ook af met het besluit dit als hamerstuk in te brengen in de Statenvergadering van volgende week.
Opluchting en opwinding was het algemene gevoel tijdens het napraten onder het genot van een verfrissing in het Provinciehuis en vroeger dan verwacht mochten we terugreis aanvaarden. Ik zei al: ‘de stemming op de heenreis was goed.’ Het vertrouwen was inmiddels terecht gebleken, en de stemming op de terugreis was nog veel beter. Iedereen gelooft er helemaal in.

Agnes, ikzelf, maar ook Leo Blok waren gelukkig deze stemming van dichtbij mee te mogen maken en er onderdeel van te mogen zijn. Maar vooral willen we de bewoners van Oudenhoorn van harte feliciteren met het resultaat van hun vasthoudendheid. We hebben heel veel respect voor heel veel bewoners die er lange tijd hun schouders onder gezet hebben, en de Hoornse Hoofden die hierbij de kar trokken. Binnenkort aan de champagne. Daarna is het aan ons om te zorgen dat Oudenhoorn zich heel snel thuis voelt in de gemeente Hellevoetsluis.

En mij persoonlijk zal het heel veel voldoening geven als ik een volgende keer bij De Meent in Oudenhoorn met mijn voeten op Hellevoetse bodem sta.

Klik hier om het artikel over de grenscorrectie in Groot Hellevoet te lezen.