Openbaar vervoer – 1ste Blog van Ben…

Door Ben van Stijn op 23 mei 2018

Vanaf de verkiezingen van 21 maart 2018 ben ik fractievoorzitter van de PvdA Brielle en er gaat een wereld voor mij open. Graag vertel ik u zo af en toe over mijn belevenissen en ervaringen.

Voor deze eerste blog ontkom ik er niet aan te vertellen over de commotie die is ontstaan rondom uitlatingen in de pers over het mogelijk doortrekken van de metro vanuit Spijkenisse.

Tijdens onze campagne, in aanloop naar de verkiezingen, heb ik veel gesproken over de inbreng van jongeren op allerlei zaken die spelen in Brielle en Voorne-Putten. Mijn stelling is dat wij voor een duurzame samenleving in de toekomst niet de jonge mensen van nu moeten overslaan en wij ons best moeten doen om óók hun mening deel uit te laten maken van de besluitvorming. De toekomst van een 17-jarige duurt immers langer dan die van mij.

In ons verkiezingsprogramma stond een opmerking over het openbaar vervoer en met name dat wij voor een snelle verbinding zijn naar Schiedam, de dichtstbijzijnde plaats waar een trein stopt. Op dit standpunt hebben verschillende mensen, met name jongeren, mij aangesproken. Dit vond men niet de beste oplossing. Volgens deze mensen was het van uitermate groot belang dat er betere en vooral snellere voorzieningen moesten komen van openbaar vervoer. Het doortrekken van de metro was daarbij één van de opties. Ik heb met hen afgesproken daar, op een later moment, graag op terug te komen.

Vlak na de verkiezingen stuitte ik op een petitie van een jonge knul uit Amsterdam die over hetzelfde thema ging. Ik heb besloten hem eens uit te nodigen en te praten over zijn voorstel. Deze jongen, 19 jaar, bleek zich erg druk te maken over dit onderwerp en zich in heel Nederland bezig te houden met aandacht te vragen voor een beter OV, wat volgens hem via metroverbindingen zou kunnen. Bijzonder knap van hem om in het hele land ook daadwerkelijk aandacht hiervoor te krijgen.

Ik heb besloten om met deze jongen, Timothy Sekac, het onderwerp verder uit te diepen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik heb daar nog niet echt een doorwrochte mening over en kan mij voorstellen dat er ook andere oplossingen zijn. Ik sta echter wel open voor de discussie. Los daarvan heb ik in de campagne beloofd na de campagne hier verder over te spreken. Ik kom hiermee dus een verkiezingsbelofte na.

Daarnaast vind ik het belangrijk het initiatief van een jong iemand te belonen en serieus te nemen. Ook omdat het van belang kan zijn voor onze regio. Dagelijks staan er mensen in de file, wat slecht is voor het milieu en de bereikbaarheid van ons eiland.
Beter Openbaar Vervoer kan ook een manier zijn om jongeren aan de regio te binden. Ook kan het van invloed zijn op de werkgelegenheid, wat voor meerdere doelgroepen fijn is. Ook het onderwijs kan hiervan profiteren. Men wil graag middelbaar beroepsonderwijs naar Brielle halen, dan is een goede verbinding van groot belang.
De bereikbaarheid van de Maasvlakte is een drama met een enkele bus op bepaalde tijden. Eigenlijk is dat heel slecht georganiseerd.
Dus voor mij alle redenen om hierin open te staan. Eerst alle voors en tegens bediscussiëren, zonder daar gelijk al een mening over te hebben

Tegelijkertijd heeft een journalist van het AD het verhaal van Tim opgepikt en benaderde mij herover. Ik heb deze journalist aangegeven hoe ik daar in stond en dat ik graag een jongere wil helpen met het onder de aandacht brengen van zijn droom. Helaas heeft dat laatste de krant niet gehaald en alleen het plan van Tim over het doortrekken van de metro.
Nu was het dus ook politiek geworden en kwamen er van alle kanten opmerkingen en meningen. Op het bericht van het AD kwamen ruim 400 reacties (tot nu toe) en tot mijn verwondering bleken die in grote meerderheid positief te zijn. Rond de 300 mensen gaven, middels een like aan, positief te zijn en zelfs een aantal zeer positief. Bij de commentaren waren eveneens veel positieve reacties en niet alleen van jonge mensen.
Natuurlijk waren er ook negatieve geluiden. Deze gingen met name over de vermoedelijke toename van criminaliteit (als voorbeeld werd Spijkenisse veel genoemd), de horizonvervuiling en het onaantrekkelijk maken voor toeristen. En tot mijn spijt en verbazing de soms krankzinnige opmerkingen van mensen richting Tim, de opsteller van de petitie. Daar zaten zelfs doodsverwensingen bij. Dat vind ik zo beneden peil en irriteert mij mateloos.

De fractie van D66 Brielle heeft inmiddels in duidelijke woorden afstand genomen van deze metrolijn. Ze deden dit deels op onvolledige informatie. Zij stellen dat de PvdA voor is en geen oog heeft voor de inwoners van Brielle en de duurzaamheid. Ik vind dat een snelle stellingname, maar dat zal wel een politieke inslag hebben. Daar heb ik als kersverse fractievoorzitter nog wel iets te leren.

Dus wat vindt de PvdA Brielle en wat gaan wij doen?
De PvdA Brielle vindt het van groot belang dat de bereikbaarheid van het eiland zo optimaal mogelijk is. Verder vinden wij het milieu van onschatbare waarde en willen wij de economie een belangrijke impuls geven. Als laatste vinden wij ook de leefbaarheid van Voorne-Putten en in het bijzonder van Brielle van groot belang. In dat kader willen wij onderzoeken wat op het gebied van draagvlak en middelen de mogelijkheden zijn om het openbaar vervoer te verbeteren.
Dat is wat wij de komende weken gaan doen en wat moet uitmonden in een discussieavond op 27 september.
Dat moet een avond worden waar voor- en tegenstanders informatie krijgen van een aantal sprekers en vervolgens met elkaar in gesprek gaan.

Ik hoop op een grote opkomst en een positieve inbreng van de aanwezigen.
Graag tot ziens op 27 september…

Tot zover mijn eerste blog.
Een nieuwe volgt, wanneer daar weer aanleiding voor is.
Ben van Stijn
Fractievoorzitter PvdA Brielle
19 mei 2018