Opdat wij nooit vergeten…

Door Daan Dankaart op 5 mei 2019

1940-1945, een periode van verschrikking. Een periode gedurende welke veel mensen het leven lieten omdat zij tot een ‘verkeerde’ bevolkingsgroep behoorden, of omdat zij het hoofd boden tegen het onrecht.

Zaterdag 4 mei om 20 uur werden deze mensen met twee minuten stilte herdacht tijdens de Dodenherdenking bij het monument in Hellevoetsluis-Nieuwenhoorn.

Twee minuten stilte, twee minuten van reflectie, twee minuten waarbij ieder zijn eigen gedachten heeft. Twee minuten waarbij velen denken: ‘Dit nooit weer!’

Samen met inwoners, met vertegenwoordigers van veteranen, van de scholen Het Palet, Jacob van Liesveld en Helinium, het college van burgemeester en wethouders, en vertegenwoor-digers van verschillende politieke partijen, was ook de fractie van de Partij van de Arbeid Hellevoetsluis hierbij aanwezig.

Opdat wij nooit vergeten’,
legde Daan Dankaart namens de fractie van de PvdA een bloemstuk bij het monument.

Daan Dankaart

Daan Dankaart

Fractievoorzitter Ombudsteam Campagneteam

Meer over Daan Dankaart