Op nummer 3 en 14 van de kieslijsten…

Door Hennie Wiersma den Dulk op 15 november 2018

Een mooie plek op de lijst Provinciale Staten Zuid Holland en bij het Waterschap Hollandse Delta…

Dit weekend is de verkiezingslijst vastgesteld voor de Provinciale Staten en gisteravond voor het Waterschap Hollandse Delta. Na enig aarzelen heb ik mij afgelopen zomer toch aangemeld. Ik heb als raadslid kunnen ervaren dat er één plek is waar je invloed kunt uitoefenen en op kunt komen voor de belangen van mensen. En dat is de politiek.

Bij de vorige Provinciale en Waterschapsverkiezingen was het doodzonde dat de lijst met kandidaten zo kort was. Want je zoekt toch naar iemand uit je eigen regio. In mijn raadsperiode heb ik veel bijeenkomsten van de Provincie gevolgd en zeker hier profijt van gehad.
Voorbeeld: een veiliger fietsroute richting strand met het instellen van een verbod voor doorgaand verkeer en uitsluitend bestemmingsverkeer op de Haringvlietweg.

En ook nu is weer gebleken, wanneer je actieve inzet hebt, er geluisterd wordt. Diverse inhoudelijke opmerkingen over het nieuwe verkiezingsprogramma zijn gewoon overgenomen. Natuurlijk mijn speerpunten dat toegankelijkheid vanzelfsprekend moet zijn in alle wijken, bescherming van de mooie oevers, zeker zijn van schoon water door lozen van plezier- en beroepsvaart te controleren en te handhaven, geen uitbuiting van werknemers, maar het handteren van de Nederlandse CAO en speciale aandacht voor kwetsbare groepen waar meer zorg voor nodig is.

Kappen met kappen als dringend signaal tegen de bomenkap op veel plaatsen in onze provincie. Samenwerking tussen Provincie, Waterschap en gemeente moet vanzelfsprekend zijn. Maak gebruik van elkaars kennis en kracht.

Het gaat te ver om alles te benoemen, maar het is fijn geweest om te merken dat er aandacht is. Ook voor het signaal van Wim Vink over goede bereikbaarheid van medische voorzieningen en aanrijtijden van ambulances.

Na goede gesprekken ben ik op 14 geplaatst op de lijst voor de Provincie en op plaats 3 op de lijst van het Waterschap. Een hele eer om mogelijk weer volksvertegenwoordiger te kunnen zijn en op te komen voor de belangen van inwoners. Ik sta ervoor en jullie weten dat je op mij kunt rekenen.  Dank aan het bestuur voor haar steun en ik hoop op een goede campagne.

Op 11 januari is de aftrap voor deze verkiezingen, onthoud die datum
en onthoud nummer 14 en 3.
Het wordt tijd dat er meer rood kleurt in Zuid Holland.
Zeker zijn van sociaal en duurzaam.

Hennie

Hennie Wiersma den Dulk

Hennie Wiersma den Dulk

Vertegenwoordigt de PvdA in het bestuur van Waterschap Hollandse Delta

Meer over Hennie Wiersma den Dulk