Door op 3 april 2017

Onze motie is aangenomen…

Wij vinden dat na, de grote verbeteringen in Vierpolders en Brielle, nu Zwartewaal hoog op de prioriteitenlijst dient te staan…

PvdA zet deur voor mooie duurzame entree Zwartewaal op een kier.
In de raadsvergadering van afgelopen maart is de Visie Leefbaarheid Zwartewaal besproken.
Samen met inwoners, verenigingen en de Dorpsraad is de visie ontwikkeld. Uitgangspunt is om de leefbaarheid in het dorp langdurig te verbeteren. Veel inwoners zijn met ideeën gekomen en hebben een positieve bijdrage geleverd aan de visie.

Nu komt het aan op de uitwerking. Er zijn verwachtingen gewekt.

De gemeenteraad was unaniem in zijn lof voor de visie maar de Partij van de Arbeid wilde boter bij de vis. Er wordt namelijk in de visie veel van de inwoners gevraagd. Zij moeten de ideeën uit de visie gestalte geven en hun samenleving en sociale cohesie verbeteren. Daarnaast is er behoefte aan economische ontwikkeling om de reuring in het dorp te verhogen en Zwartewaal weer te laten sprankelen.

De entree van Zwartewaal is nu niet het visitekaartje van het dorp is. Er staan meerdere lege bedrijfspanden te koop en dat ziet niet aantrekkelijk uit.

De PvdA vraagt het college om de entree te verbeteren met een dorpse uitstraling. Daarbij kan het voorbeeld uit de Visie Leefbaarheid Zwartewaal als uitgangspunt worden genomen. Dat komt tevens tegemoet aan de behoefte aan woningen voor ouderen en jongeren. In dit project kunnen tevens aspecten van duurzaamheid mee worden genomen door 0-energie woningen te bouwen.

Om het verzoek te ondersteunen heeft de Partij van de Arbeid een motie ingediend en draagt het college op om een quick scan te doen en te onderzoeken op welke wijze hieraan tegemoet kan worden gekomen en tot aankoop van dit deel van Zwartewaal kan worden overgegaan.
Daarbij moeten meerdere taxatierapporten worden gemaakt om de waarde van de panden, het gevestigde bedrijf en de kavel vast te stellen. Ook moet worden onderzocht of het daar gevestigde bedrijf kan worden verplaatst naar een andere locatie in Zwartewaal.

Als uitgangspunt dient het college de bouw van minimaal 25 % sociale huurwoningen te nemen en de overige woningen te koop aan te laten bieden. Beide type woningen zullen moeten worden gebouwd met een 0-energielabel. Belangrijk is dat de gemeente Brielle de energiemaatregelen subsidieert, om daarmee kennis op te doen voor verdere duurzaamheidontwikkelingen.

De gemeente Brielle moet een partner zoeken, een projectontwikkelaar, die bereid is deze woningen te bouwen. Na de bouw van de woningen kan de bestrating van de Henry Fordstraat dan op de schop worden genomen. Aangepaste bestrating en verkeersmaatregelen moeten de toegang tot Zwartewaal veiliger maken.

De motie is met steun van de SP en D66 aangenomen. Het wachten is nu op de initiatieven van het college. Vooral voor de economische ontwikkeling van Zwartewaal als een aantrekkelijke toeristisch dorp is de “voordeur van Zwartewaal” heel belangrijk. Maar ook goede huisvesting van jongeren en ouderen in duurzame woningen moet een stevige impuls krijgen.

De Partij van de Arbeid vindt dat na de grote verbeteringen in Vierpolders en Brielle, nu Zwartewaal hoog op de prioriteitenlijst dient te staan.


De twee plaatjes laten de oude en gewenste situatie in Zwartewaal zien.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Yvonne de Groot fractievoorzitter PvdA Brielle
Telefoon 0181 479211
E-mail yvonnedegroot@upcmail.nl