Onze Bert beëdigd als Wethouder…

Door Ben van Stijn op 16 mei 2018

Op 15 mei  is Bert van Ravenhorst, namens de PvdA, beëdigd als Wethouder in de gemeente Brielle.

Bert is al vele jaren actief in politiek Brielle en heeft ruim 7 jaar in de raad van Brielle gezeten als fractievoorzitter van de PvdA. Bovendien heeft hij in alle huidige Commissies gezeten en is hij twee jaar voorzitter geweest van de Commissie BZM.

Ook buiten onze raadszaal heeft Bert zijn sporen verdiend. Op politiek vlak is hij actief geweest als voorzitter van de klankbordgroep van de gemeenteraden op Voorne-Putten. Tevens is hij technisch voorzitter geweest van het Voorns Beraad.
Naast zijn politieke activiteiten is Bert bestuurlijk actief geweest in diverse verenigingen en organisaties in de sociale en culturele sector.

Bert is momenteel werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Maassluis als afdelingshoofd en die functie heeft hij ook vervuld in Vlissingen. Tevens heeft hij ruime ervaring als beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als u dan ook nog weet dat Bert is afgestudeerd in psychologie, geschiedenis en Amerikanistiek, begrijpt u dat wij geen betere kandidaat konden voordragen dan hem.
Bert zal verantwoordelijk zijn voor vrijwel het gehele sociale domein, sport en het museum.

De fractie van de PvdA wenst hem en natuurlijk het hele college alle succes in deze periode,
maar vooral ook heel veel plezier in deze eervolle functie.
De drie nieuwe Wethouders, van links naar rechts:
de heer van der Kooi (IBGB), de heer van Ravenhorst (PvdA) en de heer Schoon (VVD).