Door op 31 oktober 2014

Onze motie is aangenomen!

Kinderen die opgroeien in een gezin dat in een schuldhulpverleningstraject zit of in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) hebben ook recht op meedoen!!!

 

 

Een aantal maanden geleden heeft de PvdA een motie ingediend
om het sport en cultuur fonds te verruimen.

Kinderen 500 pixels

Wij zijn van mening dat kinderen die opgroeien in een gezin dat in een schuldhulpverleningstraject zit of in de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) ook recht hebben op meedoen!! Er is een steeds groter wordende nieuwe groep armen, de zogenaamde “rijke” armen. Dat is de groep mensen die bijvoorbeeld door de crisis een flink inkomensverlies heeft geleden en in financiële problemen is gekomen.

Deze mensen hebben bruto een inkomen dat boven bijstandsniveau ligt en dus komen deze mensen normaal gesproken niet voor regelingen, vrijstellingen e.d. in aanmerking.

De kinderen in deze gezinnen leven op wel op of onder bijstandsniveau maar vallen buiten alle regelingen omdat het bruto inkomen van de ouders wel boven het bijstandsniveau ligt.

Kind 125 -2pixelsWij vonden en vinden dat kinderen niet de dupe mogen zijn van de problemen van hun ouders. Ook deze groep kinderen moet gewoon lekker kunnen sporten en allerlei andere dingen kunnen doen die hun leeftijdgenootjes ook doen.

Na het indienen van de motie zei het College  hiermee gelijk aan de slag te gaan en de motie over te willen nemen. (Dat betekend dat ze aan de slag gaan met wat in onze motie gevraagd wordt!).Kind 125 -3pixels

In de commissie van 16 oktober jl. werd de motie voor het eerst besproken.

We zagen toen dat, door de gekozen formulering, er nog steeds een groep buiten de boot zou vallen en hebben het College verzocht dit a.u.b. aan te passen.

Onze vreugde was dan ook groot toen gisteravond de motie unaniem werd vastgesteld zoals wij hem ingediend hebben.

Wij zijn blij dat deze groep “rijke” armen eindelijk een gezicht gaat krijgen in de gemeenteraad.

Namens de fractie, Agnes Oosterboer