Door Hennie Wiersma op 9 november 2015

Nog wat aanvullingen…

De Algemene Beschouwingen geven veel stof tot nabeschouwingen. Ook Hennie heeft voor ons nog iets op papier gezet dat het lezen zeker waard is…

KindpakketDe behandeling van de begroting voor 2016 geeft ook onze PvdA fractie weer kracht om door te gaan met de zaken waar we voor staan. We kunnen als PvdA trots zijn op het binnenhalen van de motie over het kindpakket: geen kind in Hellevoetsluis mag de dupe zijn van armoede. In Nederland leven meer dan 400.000 kinderen onder de armoedegrens.  Dat kan en mag niet.

Onze fractie slaagde er in nog meer toezeggingen binnen te halen, zoals bijvoorbeeld op de motie stimulering werkgelegenheid. Die motie hebben we samen met CDA en Groen Links ingediend en vanwege de toezeggingen aangehouden. Het college gaat aan de slag met de voorstellen in deze motie. Dat betekent dat nader onderzocht zal worden of een, op maat gesneden, Startersbeurs voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar een kans kan geven aan die jongeren die nu, zonder werk en enige dagbesteding, thuis op de bank zitten. Het college pakt hierin, vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van het Arbeids Ontwikkel Bedrijf voor mensen met en zonder beperking, ook het voorstel van het Loopbaancentrum op.

In een Loopbaancentrum kunnen mensen van alle leeftijden zich gericht oriënteren op de mogelijkheden van werk en omscholing. Op Voorne Putten zijn, binnen de reeds bestaande onderwijsinstellingen, vele faciliteiten die hiervoor benut kunnen worden.

PSO logoAls laatste hebben we in de motie het PSO certificaat (een Prestatieladder Socialer Ondernemen voor ondernemers) opgevoerd. Hierbij spreek je ondernemers aan op hun verantwoordelijkheden om mensen uit moeilijke doelgroepen juist wel in dienst te nemen en een kans te geven en in je onderneming op een duurzame manier hiermee aan de slag te gaan. Dit onderwerp zal verder door het college met de Economische raad besproken worden. En, omdat dit voorstel vooraf al met leden van de Economische raad besproken is, ziet onze fractie dat rooskleurig in.

Een stap verder met concrete maatregelen die in ieder geval nu duidelijk op de agenda staan. Zoals we ook steeds gehamerd hebben op social return on investment, en ondernemers hierin ook graag zouden belonen met plaatsing op een preferred verdor list (voorkeur voor jouw onderneming). Al lijkt dat met de huidige aanbestedingsregelingen wellicht onzeker.

Tot slot kwam er ook nog de toezegging dat we een notitie over werkgelegenheid in het voorjaar mogen verwachten. Het door ons ingediende Plan van de Arbeid en aanvullende belegstukken geeft aan dat meedenken loont!

Het college lijkt er niet van op de hoogte te zijn dat mensen, hier in Hellevoetsluis, ver van hun moederland tegen lage lonen het onderhoud van onze openbare ruimten uitvoeren. Hierin zullen wij hen nader gaan informeren.