Door Webmaster op 18 maart 2017

Ledenraad – we waren er bij…

Daan en Ben waren onze vertegenwoordigers. Natuurlijk was er ook deze keer na de verkiezingen een Politieke Ledenraad waar alle leden in de gelegenheid gesteld werden moties in te dienen en met elkaar in discussie te gaan…

Veel moties en heel veel discussies. Alle aanwezige leden kregen volop de kans mee te praten over een sociale, democratische toekomst.

Binnen een jaar na het aantreden van de coalitie VVD en PvdA stonden we, virtueel, al op 9 zetels. Natuurlijk hoopten we allemaal dat er voor de nieuwe verkiezingen een kentering zou komen maar dat is jammer genoeg niet gebeurd.

De lering die we daaruit moeten trekken is in ieder geval dat we meer ruchtbaarheid moeten geven aan zaken die dankzij de PvdA socialer geregeld zijn maar… daar zijn we blijkbaar niet zo goed in.

Hans Spekman had al aangegeven zijn voorzitterschap ter beschikking te stellen maar blijft wel aan tot er een nieuwe voorzitter gevonden en ingewerkt is.
Hans kreeg een staande ovatie, terechte hulde voor een man die de sociaaldemocratie met verve uitgedragen en verdedigd heeft!!!

Vanaf maandag beginnen er gesprekken met onze kiezers en leden en met z’n allen zullen we nieuwe energie en inspiratie vinden voor de komende jaren. Samen Vooruit!!!

Wat foto’s van deze ledenraad wil ik jullie natuurlijk niet onthouden…

Lodewijk Asscher…

Sharon Dijksma…

Hans Spekman…

Onze Daan in de rij om zijn standpunten kenbaar te maken…

En Daan in de schijnwerpers omdat hij altijd wel iets belangrijks te vertellen heeft… in dit geval verdedigde hij zijn motie waarin prominente PvdA-leden zoals Felix Rottenberg en ex-burgemeester Bernt Schneiders gevraagd wordt zich loyaal op te stellen naar de partij. Met 75% aangenomen.