Keek op de…

Door Patricia Feelders-Heijndijk op 22 november 2018

… Afgelopen maanden

De periode rondom het vaststellen van de gemeentebegroting is ook een mooi moment om even terug te kijken op de afgelopen periode. En dan vanuit mijn rol als commissielid specifiek naar wat er allemaal gebeurde in de Commissie Grondgebied in Brielle.

En dat was nogal wat. De agenda’s van de commissievergaderingen waren vaak stampvol. En eigenlijk kunnen de onderwerpen wel goed samengevat worden door de titel van het coalitieakkoord: “Samen Bouwen aan een Duurzaam Brielle”.

Zo was in de Commissie Grondgebied volop aandacht voor het Bouwen-aspect: Het aantal bouwplannen dat voorbij kwam in de Commissie Grondgebied was indrukwekkend. In alfabetische volgorde:

  • Burg. Van Sleenstraat
  • De Rik (PostNL-locatie)
  • Jan Matthijssenlaan
  • Meeuwenoord
  • Nic. Piekstraat / Mgr. Smitstraat
  • Oude Goote
  • Zwartewaal

Bij al deze plannen wordt het Samen-aspect ook niet vergeten: Een groot gedeelte van de woningbouw is sociaal. Iets waar we met zijn allen trots op kunnen zijn!

Een ander hoogtepunt waar ik persoonlijk trots op ben betreft:

Duurzaamheid:
De verruiming van het beleid voor zonnepanelen.
In april kreeg de Commissie Grondgebied het concept voor de herziene Welstandsnota voorgelegd. Hierin was de bepaling opgenomen dat bij het plaatsen van zonnepanelen op een dak buiten de vesting er niet al dakramen of dakkapellen aanwezig mogen zijn op dat dak. Wij vonden dat een flinke beperking van het aantal beschikbare daken voor zonnepanelen en hebben daarover opmerkingen gemaakt in de Commissie. In augustus kregen we de herziene versie van de Welstandsnota in de Commissie Grondgebied, waarin de bepaling met betrekking tot de dakramen of dakkapellen was komen te vervallen.

Patricia Feelders-Heijndijk

Patricia Feelders-Heijndijk

Meer over Patricia Feelders-Heijndijk